IATF 16949 Certificatie

Bevindt uw organisatie zich in de automotive industrie en bent u actief als dienstverlener, toeleverancier, fabrikant of technisch ontwikkelbureau van onderdelen voor auto's, bussen, vrachtwagens en motorfietsen? Dan heeft IATF 16949 certificatie veel voordelen voor uw organisatie. De door de autobranche zelf ontwikkelde normering is de internationale standaard om binnen de automotive industrie internationaal handel te bedrijven, structureel uw productieprocessen te optimaliseren en het is de overkoepelende norm die de noodzaak voor meerdere 'specifieke' certificaten elimineert. De norm is toepasbaar voor zowel kleine fabrikanten als multinationals. De gespecialiseerde auditoren van LR helpen risico's en verbeteringen van uw organisatie te signaleren door onze speciale methodiek van auditen, zodat u een effectievere managementsysteem kunt inrichten. Uw organisatie wordt altijd getoetst volgens de actuele eisen voor IATF 16949 certificatie.

IATF 16949 certificatie

Hoe ziet het IATF 16949 certificatieproces eruit?

number1 * number2 number3 number4

Welkom bij LR

Implementatie

Certificering

Periodieke audits

Wij maken graag even kennis, nemen uw wensen door. Op basis daarvan wordt de scope bepaald. U ontvangt een compleet voorstel van de plannings-bezoeken. Indien van toepassing voeren we een proefaudit of overnamebezoek uit. U maakt uzelf bekend met de norm(en) en vertaalt deze naar uw situatie. Daarna volgt de implementatie van het management-systeem in uw organisatie zodat u voldoet en blijft voldoen aan de laatst geldende versie van de norm(en).  In goed overleg wordt met u een auditplan vastgesteld. De frequentie en doelen van plannings-bezoeken worden altijd van te voren met u doorgenomen. Deze bezoeken worden uitgevoerd door auditoren met kennis en ruime ervaring in uw vakgebied.  Periodieke LR-audits om uw managementsysteem up-to-date te houden. Dit helpt u verifiëren of uw management-systeem blijft verbeteren volgens de laatste ontwikkelingen in uw doelstellingen, sector en de bijbehorende eisen van de norm(en).
* Voor het exacte auditproces verwijzen wij naar de Client Information Notes

Voordelen van IATF 16949 Certificatie

  • Verbeter de concurrentiepositie in uw organisatie
  • Verruim de mogelijkheden om internationaal handel te bedrijven
  • Efficiëntere productieprocessen en vermindering van risico's die grote impact kunnen hebben (langere levertijden, productiefouten enz.)
  • IATF 16949 vervangt meerdere certificaten

Kosten IATF 16949 certificering

De kosten van de begeleiding bij de implementatie van een IATF 16949 certificering zijn afhankelijk van de grootte van uw organisatie, de hoeveelheid en de complexiteit van de werkprocessen. Een IATF 16949 certificering is voor zowel kleine MKB ondernemingen als grote multinationals een haalbare investering. Bekijk ook de branche-informatie pagina om te weten in welke sectoren wij actief zijn. Wanneer de kosten van de ISO/TS 16949 certificering afgewogen worden tegenover de vele voordelen die een certificering met zich meebrengt is het een waardevolle investering! Neem gerust contact op met een van onze medewerkers om u van een passende offerte te voorzien.