ISO 14001 certificering

Is uw milieumanagementsysteem klaar om gecertificeerd te worden? Certificeer uw organisatie voor ISO 14001 en zorg ervoor dat uw organisatie aantoonbaar structureel werkt aan het verbeteren van haar milieubeleid en het inzicht heeft in de risico’s en de bedreigingen op milieugebied. LR heeft al decennia lang ervaring met het certificeren van ondernemingen over de hele wereld. Onze deskundige auditoren hebben kennis van uw sector en begrijpen als geen ander de producten en diensten. Gezamenlijk gaan we stap voor stap richting de ISO 14001 certificering van uw organisatie.

ISO 14001 certificeringsproces

Hoe ziet het ISO 14001 certificatieproces eruit?

number1 * number2 number3 number4

Welkom bij LR

Implementatie

Certificering

Periodieke audits

Wij maken graag even kennis, nemen uw wensen door. Op basis daarvan wordt de scope bepaald. U ontvangt een compleet voorstel van de plannings-bezoeken. Indien van toepassing voeren we een proefaudit of overnamebezoek uit. U maakt uzelf bekend met de norm(en) en vertaalt deze naar uw situatie. Daarna volgt de implementatie van het management-systeem in uw organisatie zodat u voldoet en blijft voldoen aan de laatst geldende versie van de norm(en).  In goed overleg wordt met u een auditplan vastgesteld. De frequentie en doelen van plannings-bezoeken worden altijd van te voren met u doorgenomen. Deze bezoeken worden uitgevoerd door auditoren met kennis en ruime ervaring in uw vakgebied.  Periodieke LR-audits om uw managementsysteem up-to-date te houden. Dit helpt u verifiëren of uw management-systeem blijft verbeteren volgens de laatste ontwikkelingen in uw doelstellingen, sector en de bijbehorende eisen van de norm(en).
* Voor het exacte auditproces verwijzen wij naar de Client Information Notes

Voordelen van ISO 14001 Certificatie

  • Met de ISO 14001 certificering toont u aan dat uw organisatie systematisch naar betere milieuprestaties en naleving op de wet- en regelgeving streeft
  • Verminderd risico op financiële en imago schade
  • Een goed milieumanagementsysteem leidt uiteindelijk tot minder afval en energieverbruik
  • Verbeter de concurrentiepositie van uw organisatie
  • Internationaal herkenbare basis voor certificatie

Kosten ISO 14001 certificering

De kosten van het certificatieproces bij de implementatie van ISO 14001 zijn afhankelijk van de grootte van uw organisatie, de hoeveelheid en de complexiteit van de werkprocessen. Een ISO 14001 certificering is zelfs voor de meeste MKB ondernemingen haalbaar en betaalbaar, daarnaast is milieumanagement voor veel sectoren een steeds belangrijkere norm. Bekijk ook de branche-informatie pagina om te weten in welke sectoren wij actief zijn. Wanneer de kosten van de ISO 14001 certificering afgewogen worden tegenover de vele voordelen die een certificering met zich meebrengt is het een waardevolle investering! Neem gerust contact op met een van onze medewerkers om u van een passende offerte te voorzien.