ISO 27001 certificatie

Meer dan ooit is informatie en data belangrijk. Met ontwikkelingen als de komst van internet, big data en de enorme hoeveelheid aan apparatuur en systemen is informatie binnen uw organisatie makkelijker beschikbaar, beter bruikbaar en enorm in waarde en toepasbaarheid gegroeid. Allemaal enorme voordelen, maar hoe is het gesteld met de beveiliging van deze informatie? Hoe kan uw organisatie waarborgen dat er verantwoord en veilig met deze informatie wordt omgegaan? De ISO 27001 certificering helpt uw organisatie met het implementeren van een managementsysteem waarmee u kunt aantonen dat uw gegevens volgens de daarbij horende beleid daadwerkelijk beveiligd is. Kortom uw organisatie voldoet aan de normeisen op het gebied van de internationaal erkende norm ISO 27001.

ISO 27001 certificeringsproces

Hoe ziet het ISO 27001 certificatieproces eruit?

number1 * number2 number3 number4

Welkom bij LR

Implementatie

Certificering

Periodieke audits

Wij maken graag even kennis, nemen uw wensen door. Op basis daarvan wordt de scope bepaald. U ontvangt een compleet voorstel van de plannings-bezoeken. Indien van toepassing voeren we een proefaudit of overnamebezoek uit. U maakt uzelf bekend met de norm(en) en vertaalt deze naar uw situatie. Daarna volgt de implementatie van het management-systeem in uw organisatie zodat u voldoet en blijft voldoen aan de laatst geldende versie van de norm(en).  In goed overleg wordt met u een auditplan vastgesteld. De frequentie en doelen van plannings-bezoeken worden altijd van te voren met u doorgenomen. Deze bezoeken worden uitgevoerd door auditoren met kennis en ruime ervaring in uw vakgebied.  Periodieke LR-audits om uw managementsysteem up-to-date te houden. Dit helpt u verifiëren of uw management-systeem blijft verbeteren volgens de laatste ontwikkelingen in uw doelstellingen, sector en de bijbehorende eisen van de norm(en).
* Voor het exacte auditproces verwijzen wij naar de Client Information Notes

Voordelen van ISO 27001 Certificatie

  • Toegang tot potentiële opdrachtgevers en aanbestedingsprocedures waar ISO 27001 certificatie vereist is
  • ISO 27001 certificering geeft vertrouwen bij uw stakeholders en opdrachtgevers
  • Uw organisatie is zich bewust van de risico’s met betrekking tot informatiebeveiliging
  • Het ISO 27001 managementsysteem zorgt voor structureel controlesysteem en brede kennis op het gebied van informatiebeveiliging binnen uw organisatie
  • Met de ISO 27001 certificering toont u aan dat u aan de wet en regelgeving voldoet

Kosten ISO 27001 certificering

De kosten van het certificatietraject bij de implementatie van een ISO 27001 certificering zijn afhankelijk van de grootte van uw organisatie, de hoeveelheid en de complexiteit van de werkprocessen. Een ISO 27001 certificering is zelfs voor de meeste MKB ondernemingen haalbaar en betaalbaar. Bekijk ook de branche-informatie pagina om te weten in welke sectoren wij actief zijn. Wanneer de kosten van de ISO 27001 certificering afgewogen worden tegenover de vele voordelen die een certificering met zich meebrengt is het een waardevolle investering! Neem gerust contact op met een van onze medewerkers om u van een passende offerte te voorzien.

ISO 27001 Brochure Preview

Download de ISO 27001 brochure

  • Wordt bewust van uw informatiebeveligingsrisico's
  • Wat een Information Security Management System (ISMS) is en hoe u deze opzet
  • Hoe u uw ISMS op basis van ISO 27001 laat certificeren en in welk stadium
Download de brochure