VCA (VGM) Certificering

De VCA certificering (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) is de internationaal erkende checklist voor aannemers op het gebied van ARBO-regelgeving, veiligheid, gezondheid en milieu. Veel opdrachtgevers in de aannemerij stellen als eis dat hun leveranciers VCA gecertificeerd zijn. Als aannemer is het daarom niet alleen vanuit kwalitatief oogpunt, maar ook vanuit commercieel oogpunt erg interessant om een organisatie VCA te certificeren.
Er zijn verschillende soorten VCA certificaten beschikbaar. Welke bij uw organisatie past is afhankelijk van uw branche en de grote van de organisatie.

  • VCA voor onderaannemers
  • VCA voor hoofdaannemers
  • VCA voor Petrochemie
  • VCU voor de uitzendbranche en detachering

VCA certificeringsproces

Hoe ziet het VCA certificatieproces eruit?

number1 * number2 number3 number4

Welkom bij LR

Implementatie

Certificering

Periodieke audits

Wij maken graag even kennis, nemen uw wensen door. Op basis daarvan wordt de scope bepaald. U ontvangt een compleet voorstel van de plannings-bezoeken. Indien van toepassing voeren we een proefaudit of overnamebezoek uit. U maakt uzelf bekend met de norm(en) en vertaalt deze naar uw situatie. Daarna volgt de implementatie van het management-systeem in uw organisatie zodat u voldoet en blijft voldoen aan de laatst geldende versie van de norm(en).  In goed overleg wordt met u een auditplan vastgesteld. De frequentie en doelen van plannings-bezoeken worden altijd van te voren met u doorgenomen. Deze bezoeken worden uitgevoerd door auditoren met kennis en ruime ervaring in uw vakgebied.  Periodieke LR-audits om uw managementsysteem up-to-date te houden. Dit helpt u verifiëren of uw management-systeem blijft verbeteren volgens de laatste ontwikkelingen in uw doelstellingen, sector en de bijbehorende eisen van de norm(en).
* Voor het exacte auditproces verwijzen wij naar de Client Information Notes

Voordelen van VCA Certificatie

  • Verbeter uw concurrentiepositie met een VCA Certificering
  • Uw medewerkers hebben toegang tot organisaties waar VCA vereist is
  • Uw medewerkers hebben aantoonbare kennis op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu
  • Met de VCA certificering heeft uw onderneming de kennis om structureel het VGM systeem te verbeteren.
  • VCA is internationaal erkend en wordt toegepast binnen alle EU lidstaten

Kosten VCA certificering

De kosten van de begeleiding bij de implementatie van een VCA certificering zijn afhankelijk van de grootte van uw organisatie, de hoeveelheid werknemers en het type certificaat. Een VCA certificering is zelfs voor kleine aannemers prima haalbaar en betaalbaar.
Wanneer de kosten van de VCA certificering afgewogen worden tegenover de vele voordelen die een certificering met zich meebrengt is het een waardevolle investering! Neem gerust contact op met een van onze medewerkers om u van een passende offerte te voorzien.