Infonamiddag ISO zorg en welzijn

Daarnaast wordt de norm, het normeringsproces en het auditproces theoretisch toegelicht. Tevens is er veel ruimte voorzien om contacten te leggen met de sprekers en de andere deelnemers.

Deze namiddag richt zich op alle zorgprofessionals, zorgmanagers en praktijkeigenaars uit alle zorgsectoren (ziekenhuizen, woonzorgcentra, thuiszorg, apothekers, groepspraktijken, kinesisten, revalidatiecentra,...)

De infonammidag vindt plaats op 23 april in Meeting Center te Gent.

Kostprijs: 80,00 euro

Verdere praktische informatie over de exacte agenda, de sprekers en juiste adressen worden later meegedeeld.

Inschrijven kan via het contactformulier op www.kleemans.be met de vermelding: Inschrijving infonamiddag ISO Zorg en Welzijn.

Uiterste datum van inschrijving is 14 dagen voor de geplande infonamiddag.