Recall meldingsformulier

Meld hier uw recall

U kunt uw Product Recall / terughaalactie via onze website melden. Voor een aantal certificatienormen is het verplicht om te melden wanneer uw organisatie een Product Recall uitvoert.

Wat is een Product Recall?

Een Product Recall is het terugroepen van producten van uw organisatie. Een dergelijke actie wordt uitgevoerd omdat er bijvoorbeeld een onveilige situatie is ontstaan bij gebruik van uw producten. Deze Recall melding heeft betrekking op product Recalls.

Product Recall: alle maatregelen die gericht zijn op het terugroepen van ongeschikte producten van klanten en consumenten (eindgebruikers).

Product withdrawal: alle maatregelen die gericht zijn op het terugroepen van producten die niet aan de specificaties voldoen of ongeschikte producten van klanten, maar niet van de consumenten (eindgebruikers).

Waarom en wanneer moet een recall worden gemeld bij LR?

Voor gecertificeerde bedrijven in de levensmiddelen branche is het, volgens verschillende certificatie normen, verplicht om een Product Recall te melden bij de Certificerende Instelling als deze gerelateerd is aan gevaarlijke producten aan consumenten. Voor de norm IFS is dit ook een vereiste ingeval van een product withdrawal. Ook in andere branches kan het verplicht of wenselijk zijn om een Product Recall te melden bij uw CI (LR). Meld uw Product Recall zo snel mogelijk, rekening houdend met de eisen uit de norm en de overheidsinstanties. De wettelijke meldingsplicht aan de overheidsinstanties die u als bedrijf heeft, komt hiermee niet te vervallen. Indien het een Recall van producten/ product withdrawal betreft moeten verdere schakels in de keten door u worden geïnformeerd. 

Hoe melden?

LR Nederland heeft een speciaal Product Recall meldingsformulier op de website (zie hieronder). Hiermee kunt u snel uw Product Recall melden. Uw melding wordt doorgestuurd naar de betreffende auditor en deze zal contact met u opnemen. LRQA is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de recall.

Wat zal LR doen met uw melding?

Op basis van de melding zal door LR worden bepaald of het noodzakelijk is om een aanvullende afspraak met u te maken voor een opvolgingsaudit. Er dient nagegaan te worden in hoeverre de recall het gevolg is van een niet of onvolledig functioneren van het gecertificeerde managementsysteem. Tevens wil LR vaststellen of de recall is uitgevoerd op basis van uw eigen procedures en systematiek(en) en de door u genomen maatregelen op effectieve wijze zijn doorgevoerd.