Herziening ISO-normen

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) is in een proces om de belangrijkste managementsysteemnormen ISO 9001 (Kwaliteit), ISO 14001 (Milieu), OHSAS 18001 (Arbo - ISO 45001) te herzien.

De nieuwe normen ondersteunen uw organisatiedoelen nog beter

De belangrijkste verandering is de aanpassing naar de nieuwe High Level Structure (HLS). Dit is een generieke indeling waar alle toekomstige ISO-normen aan moeten voldoen. Voor organisaties wordt een uitbreiding naar en integratie met andere ISO-normen beter gefaciliteerd. De voordelen zijn:

  • Efficiency voordelen door beter risico identificatie en prioriteitsstelling.
  • Vermindering van duplicatie en bureaucratie
  • Verbetering van de audit efficiency.

Mind The Gap - begin vandaag met uw transitie

Elke organisatie is uniek. In hoeverre u kunt profiteren van de kansen hangt af van onder andere uw ambitie, ontwikkeling van uw managementsysteem en bedrijfscomplexiteit. 

Hiermee kunt u uw voordelen behalen:

Training nieuwe iso-normen

Training

Professionele trainers begeleiden u bij het opdoen van normkennis, specifieke thema's (bijvoorbeeld risicomanagement, contextanalyse) en vaardigheden.

gap-analyse en proefaudit nieuwe iso-normen

Gap-analyse

Verschillenanalyse van uw managementsysteem op basis van de eisen van de nieuwe norm.

Certificatie nieuwe iso-normen

Certificatie: Transitieaudit

Als u reeds bent gecertificeerd, verzorgt LRQA een formele audit tegen de nieuwe norm. Bel voor het inplannen van deze audit met onze Planningsafdeling: +32(0)3 2121652.