Nieuwe ISO 14001 (ISO 14001:2015)

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) herziet doorgaans normen om de vijf jaar zodat ze aan de veranderende eisen van de markt voldoen en relevant blijven. Zo staat de definitieve versie van de nieuwe ISO 14001 (ISO14001:2015) gepubliceerd in september 2015.

Wat is nieuw?

Annex SL, de nieuwe high level structuur (HLS) waarin opgenomen de gemeenschappelijke tekst voor alle nieuwe en herziene ISO managementsysteem normen. Dit is de grootste verandering in de ISO 14001: 2015 norm.

De HLS zorgt ervoor dat het milieubeleid en de milieudoelen expliciet moeten aansluiten bij de ondernemingsstrategie en geïntegreerd moeten zijn in alle bedrijfsprocessen waarbij het topmanagement toegenomen verantwoordelijkheden krijgt in relatie tot het milieumanagementsysteem. Andere onderwerpen die nieuw zijn voor ISO 14001:

 1. organisatorische context (artikel 4)
 2. risico gebaseerde aanpak (clausules 6 en 10)
 3. scope en toepasbaarheid (clausules 4.3 en 1)
 4. gedocumenteerde informatie (clausule 7.5 )
 5. levenscyclus van geleverde producten en diensten en de beheersing van outsourcing (artikel 8)

Wat is er gewijzigd?

Onderwerpen die zijn herzien en nu meer specifieke informatie bevatten en waar aandacht aan moet worden besteed zijn:

 1. grotere nadruk op betrokkenheid van het topmanagement bij ISO 14001 (artikel 5)
 2. beleid (artikel 5.2)
 3. communicatie ( clausule 7.4)
 4. gedocumenteerde informatie (artikel 7.5)
 5. prestaties en evaluatie (artikel 9)
 6. directiebeoordeling (artikel 9)

Wat betekent ISO 14001: 2015 voor mijn organisatie?

Na formele publicatie van de nieuwe ISO 14001:2015 hebben organisaties 3 jaar om te voldoen aan de herziene norm. Hierbij kunnen zij zelf kiezen op welk moment wordt overgestapt in deze periode.  Men kan bij de hernieuwde certificeringscyclus overstappen, echter veel organisaties willen 'één van de eersten’ zijn die voldoen aan de nieuwe ISO 14001: 2015. En zo aan hun belanghebbenden (stakeholders) een duidelijke  boodschap afgeven van hun commitment aan effectief  milieumanagement en zich nu kunnen onderscheiden.

Hiermee kunt u uw voordelen behalen:

Training nieuwe iso-normen

Training

Professionele trainers begeleiden u bij het opdoen van normkennis, specifieke thema's (bijvoorbeeld risicomanagement, contextanalyse) en vaardigheden.

gap-analyse en proefaudit nieuwe iso-normen

Gap-analyse

Verschillenanalyse van uw managementsysteem op basis van de eisen van de nieuwe norm.

Certificatie nieuwe iso-normen

Certificatie: Transitieaudit

Als u reeds bent gecertificeerd, verzorgt LRQA een formele audit tegen de nieuwe norm. Bel voor het inplannen van deze audit met onze Planningsafdeling: +32(0)3 2121652.