ISO 9001: 2015

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) herziet doorgaans normen om de vijf jaar zodat ze aan de veranderende eisen van de markt voldoen en relevant blijven. Zo is de definitieve versie van de nieuwe ISO 9001 (ISO 9001:2015) gepubliceerd in september 2015.

Wat is nieuw?

Annex SL, de nieuwe High Level Structure (HLS) waarin de gemeenschappelijke tekst is opgenomen voor alle nieuwe en herziene ISO managementsysteem normen. Dit is de grootste verandering in de ISO 9001: 2015 norm. Andere onderwerpen die nieuw zijn voor ISO 9001:

  1. organisatorische context (artikel 4)
  2. kennis (artikel 9)
  3. de controle van buitenaf geleverde producten en diensten (outsourcing, clausule 8)
  4. de formele introductie van een risico gebaseerde aanpak (meerdere clausules)

Wat is er gewijzigd?

Onderwerpen die zijn herzien en nu meer specifieke informatie bevatten en waar aandacht aan moet worden besteed zijn:

  1. betrokkenheid van het topmanagement (artikel 5)
  2. verandermanagement (artikel 6)
  3. analyse en evaluatie (artikel 7)
  4. directie beoordeling (artikel 9)
  5. verwijzingen naar de procesmatige aanpak (meerdere clausules)

Wat betekent ISO 9001: 2015 voor mijn organisatie?

Na de formele publicatie van de nieuwe ISO 9001:2015 hebben organisaties 3 jaar om te voldoen. Hierbij kunnen zij zelf kiezen op welk moment wordt overgestapt in deze periode. Men kan bij de vernieuwing  van de certificeringscyclus overstappen,  echter veel organisaties willen 'een van de eerste'  zijn die voldoen aan de nieuwe ISO 9001: 2015. En zo aan hun belanghebbenden (klanten, medewerkers) een duidelijke  boodschap afgeven van hun commitment aan effectief kwaliteitsmanagement  en zich nu kunnen onderscheiden.

Hiermee kunt u uw voordelen behalen:

Training nieuwe iso-normen

Training

Professionele trainers begeleiden u bij het opdoen van normkennis, specifieke thema's (bijvoorbeeld risicomanagement, contextanalyse) en vaardigheden.

gap-analyse en proefaudit nieuwe iso-normen

Gap-analyse

Verschillenanalyse van uw managementsysteem op basis van de eisen van de nieuwe norm.

Certificatie nieuwe iso-normen

Certificatie: Transitieaudit

Als u reeds bent gecertificeerd, verzorgt LRQA een formele audit tegen de nieuwe norm. Bel voor het inplannen van deze audit met onze Planningsafdeling: +32(0)3 2121652.