Kwaliteitsnormen

Normen en regelingen met betrekking tot kwaliteitsmanagementsystemen

Normen die LR certificeert

Alle normen

EN 9100 Kwaliteitsmanagement voor de luchtvaartindustrie

Het geheel van EN 9100-standaarden is gebaseerd op ISO 9001, met specifieke aanvullingen en interpretaties voor de ruimtevaartsector. De nadruk wordt gelegd op de domeinen die de grootste impact hebben op de veiligheid, de betrouwbaarheid en de compliance met de regelgeving van ruimtevaartproducten.

IATF 16949

Het doel van de IATF 16949:2016 is de ontwikkeling van een kwaliteitsmanagementsysteem dat voorziet in voortdurende verbetering, met de nadruk op het voorkomen van defecten en het verminderen van afwijkingen en afval in de toeleveringsketen voor de automobielsector. IATF 16949 is van toepassing op het ontwerp en de ontwikkeling, de productie en – indien van toepassing – de installatie en het onderhoud van automobielgerelateerde producten.

ISO 13485 medische hulpmiddelen

ISO 13485 is een internationale standaard die de vereisten formuleert waaraan de kwaliteitsmanagementsystemen van fabrikanten van medische hulpmiddelen moeten voldoen. De belangrijkste doelstelling van deze standaard is het harmoniseren van QMS-vereisten om te kunnen voldoen aan de wettelijke voorschriften in de sector van de medische hulpmiddelen. De standaard is van toepassing op de fabrikanten van medische hulpmiddelen en hun toeleveranciers. De fabrikanten moeten kunnen garanderen dat de medische hulpmiddelen permanent beantwoorden aan de vereisten van de gebruiker en voldoen aan alle wettelijke voorschriften.

ISO 27001 Informatiebeveiliging

De ISO 27001 helpt een managementsysteem in te richten afgestemd op de risico's in gegevensbeveiliging (ook van persoonsgegevens) in uw organisatie. 

ISO 9001

ISO 9001 is de internationaal erkende standaard voor kwaliteitsmanagementsystemen en de oplossing waaraan meer dan een half miljoen bedrijven in 159 landen de voorkeur geven.

Riskplaza

Riskplaza is een databank die informatie bevat over mogelijke gevaren van ingrediënten en maatregelen die kunnen worden genomen om deze gevaren te beheersen.