Milieu-en energienormen en regelingen introductie

Normen die LR certificeert

Alle normen

ISO 14001

ISO 14001 is de internationale specificatie voor kwaliteitsmanagementsystemen inzake de milieu-impact van bedrijven. Deze standaard helpt uw bedrijf bij het identificeren, prioriteren en beheren van milieurisico’s als onderdeel van uw normale activiteiten. ISO 14001 is grotendeels gebaseerd op de ISO 9001-kwaliteitsstandaard, maar beoordeelt ook de milieu-impact.

ISO 14001 PRISM

Gebruik PRISM, de 6-stappenmethode van LR, een handig alternatief voor de beoordeling van uw milieumanagementsysteem in twee fases. Met PRISM bouwt u een bijkomend certificatiemanagementsysteem op naast een bestaand systeem, en dat volgens uw eigen tempo en met de hulpmiddelen die u ter beschikking heeft. Om via deze weg een ISO 14001-certificatie te verkrijgen, moet u in het bezit zijn van een ISO 9001-certificatie bij LR of bereid zijn om uw door UKAS geaccrediteerde certificatie volledig kosteloos naar ons over te dragen.

ISO 50001

ISO 50001 is een internationale standaard die ontwikkeld werd door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) en beschrijft aan welke vereisten de energiemanagementsystemen van organisaties moeten voldoen. Volgens ISO zou deze standaard tot 60% van het wereldwijde energieverbruik kunnen beïnvloeden.