BRC 7 - De nieuwe BRC Food norm, wat is er veranderd?

Vanaf 1 juli 2015 worden de BRC Food audits uitgevoerd op basis van deze nieuwe versie van de norm. Bestaande certificaten blijven geldig tot de datum die op het certificaat staat vermeld. 

Versie 7

Zowel in de Vereisten (deel II) als het Auditprotocol (deel III) van versie 7 zijn veranderingen doorgevoerd. Met de wijzigingen wordt ingespeeld op wereldwijde zorgen van de voedingsmiddelenindustrie (product recalls, food fraude, etc.). De belangrijkste wijzigingen zijn de gewijzigde gradaties van certificaten en de nadruk op integriteit en productauthenticiteit, die door de gehele norm zijn verweven.

De veranderingen zijn nu niet zo ingrijpend als bij de overgang naar versie 6, maar toch zijn er veel onderwerpen waar de meeste bedrijven flinke inspanningen zullen moeten verrichten om aan alle eisen van versie 7 te voldoen, zoals omgang met agenten/handelaren, traceerbaarheid, kwetsbaarheidsonderzoek, en vele andere onderwerpen.

Wijzigingen in de Audit eisen

De wijzigingen in versie 7 lopen uiteen van kleine tekstuele verbeteringen tot ingrijpende nieuwe vereisten. Door BRC is een volledig overzicht uitgegeven van alle wijzigingen in de vereisten: ‘BRC Guideline - A guide to the changes from issue 6 to issue 7’. Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen samengevat per hoofdstuk:

Wijzigingen BRC norm van versie 6 naar versie 7

Hoofdstuk 1 - Senior Management Commitment

 • Geen ingrijpende wijzigingen.

Hoofdstuk 2 - The Food Safety Plan – HACCP

 • Geen ingrijpende wijzigingen.

Hoofdstuk 3 - Food Safety and Quality Management System

 • 3.4 Interne audits: Interne audits worden verwacht te bestaan uit een serie audits van delen van het systeem die gedurende het jaar worden uitgevoerd, in plaats van een enkele jaarlijkse audit.
 • 3.5.1 Het beheer van leveranciers van onbewerkte grondstoffen en verpakkingen:
  • Fundamentele vereiste geworden en authenticiteit is opgenomen in de Statement of Intent
  • Vervanging of fraude is toegevoegd als risicofactor (zie ook 5.4.2). Een jaarlijkse review van de risicobeoordeling is nu verplicht, om nieuw naar voren gekomen gevaren en recente leveranciersprestaties mee te wegen.
  • Leveranciers van verpakkingsmaterialen (voedingsmiddelencontact- en consumentenverpakking) moeten worden meegenomen.
  • Acceptatie op basis van alleen een leveranciersvragenlijst is alleen toegestaan voor laag-risico leveranciers.
  • Er moet een lijst van geaccepteerde leveranciers worden bijgehouden.
 • 3.5.1.3 (Nieuw) Deze nieuwe clausule werkt op het principe dat hetzelfde niveau aan borging wordt toegepast, onafhankelijk of de grondstoffen worden direct geleverd via agent of handelaar. Verwacht wordt dat de benodigde informatie wordt verschaft via de agent of handelaar.
  N.B.: tot 1 juli 2016 is het voldoende als de site kan laten zien dat ze geprobeerd hebben om de vereiste informatie te verkrijgen van hun agenten/handelaren (Position statement F081).
 • 3.5.4 Het beheer van dienstleveranciers: uitbestede verpakkingsactiviteiten zijn nu ook opgenomen in de scope van de audit.
 • 3.9 Traceerbaarheid
  • Primaire verpakking (voedingsmiddelencontact- en consumenten­verpakking) is toegevoegd aan de traceerbaarheidstest.
  • 3.9.3 (nieuw): Als leveranciersgoedkeuring alleen is gebaseerd op een vragenlijst dan moet, als onderdeel van de traceerbaarheidstest, de grondstoffen worden getraceerd door de systemen van de leverancier.; vereist bij de eerste goedkeuring en daarna minimaal elke 3 jaar.
 • 3.12 Klantenfocus en communicatie (Nieuw)
  • Implementeren van specifieke klantenvereisten, gedragscodes, werkmethoden, etc.
  • Zekerstellen dat subcontractors en/of leveranciers op de hoogte zijn/zich houden aan specifieke klanteisen (waar van toepassing).

Hoofdstuk 4 - Vestigingsstandaarden

 • 4.3 Grondplan, productiestroom en segregatie
  • 4.3.1: Nieuw high care-gebied op kamertemperatuur is geïntroduceerd. Productieloze ruimtes, bijv. kantoren, kantine, moeten als zodanig worden aangegeven op de plattegronden.
  • 4.3.2: De eisen aan de plattegronden zijn uitgebreid.
  • 4.3.7 : Nieuwe clausule met de eisen voor fabrikanten met high care-gebieden op kamertemperatuur. High care-gebieden op kamertemperatuur zijn gedefinieerd in Bijlage van de norm (bijv. chocolade van rauwe bonen, pindakaas van onbehandelde noten).
 • 4.7.5 (Nieuw): Onderhoud dat plaats vindt in high risk- en high care-gebieden: specificeert het beheer van kruisbesmettingsrisico’s door gereedschap in de high risk/care-gebieden.
 • 4.8.4 & 4.8.5: Medewerkersvoorzieningen high-risk/care gebieden: de Position statement uit versie 6 t.a.v. het gebruik van beheerde reinigingsfaciliteiten voor schoeisel is nu opgenomen; additionele eis voor een ingevoerd programma van omgevingsmonitoring.
 • 4.13 Beheer van overtollig voedsel (Nieuw)
  • Toestemming van de merkenhouder voor afvoeren van gelabelde producten vooraf borgen.
  • Procedures invoeren die zeker stellen dat de producten geschikt zijn voor consumptie.

Hoofdstuk 5 - Productbeheer

 • 5.2 Productetikettering (Nieuwe sectie)
  • 5.2.2 (Nieuw): Checklist toegevoegd van wijzigingen die de beoordeling van etiketinformatie moeten initiëren.
  • 5.2.4 (Nieuw): Borgen dat bij wijzigingen die effect kunnen hebben op de etikettering de klant word geïnformeerd, zodat beslist kan worden over etiketwijzigingen.
 • 5.4 Productauthenticiteit, claims en bewaringsketen (chain of custody):
  • 5.4.1 (Nieuw): Beschikbaarheid van informatie als basis voor de risicobeoordeling
  • 5.4.2 (Nieuw): Kwetsbaarheidsonderzoek van grondstoffen
  • 5.4.3 (Nieuw): Invoeren van risico gebaseerde borging en/of testprocedures om risico’s tegen te gaan.
  • 5.4.5 (Nieuw): Verificatie van claims ondersteund door procescertificatie (e.g. Kosher, Halal, Organic).

Hoofdstuk 6 - Procesbeheer

 • 6.2 Etiket- en verpakkingsbeheer (Nieuwe sectie)
  • 6.2.2: Beheerste toevoer van verpakkingsmaterialen naar de verpakkingsruimte om de kans op fouten te verkleinen.
  • 6.2.4: Nieuwe eis, alleen van toepassing als gebruik gemaakt wordt on-line visuele inspectieapparatuur.

Hoofdstuk 7 - Personeel

Geen ingrijpende wijzigingen.

Wijzigingen in het Auditprotocol

Het auditprotocol is in essentie gelijk gebleven, maar wel zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd, zoals:

 • De mogelijke gradaties van certificaten zijn uitgebreid, met gewijzigde grenzen en gevolgen:
  • Toegevoegd AA/AA+ grade: maximaal 5 minor NC’s
  • Toegevoegd D/D+ grade: laagste gradatie.
 • Onaangekondigde audits zijn nu toegankelijk voor alle bedrijven (ook voor initiële audits)
 • Het Enrolment programma is vervangen door het BRC Global Markets programma. Dit programma is bedoeld voor zeer kleine bedrijven en/of bedrijven waarvan het voedselveiligheidsmanagementsysteem nog in ontwikkeling is. Er kan gekozen worden voor een beoordeling op Basis of op Intermediate niveau; er wordt geen certificaat verleend.
 • Introductie van aanvullende vrijwillige modules (AVM’s), om de auditlast voor bedrijven te verminderen, zoals:
  • Factored goods module: bedoeld voor bedrijven die naast productie ook voedingsmiddelen verhandelen; toepassing van deze module maakt een separate BRC Storage & Distribution audit overbodig.
  • ASDA AA module: klant-specifieke module, bedoeld (en verplicht) voor producenten van producten onder ASDA label.

Verkrijgbaarheid van de norm en richtlijnen.

De BRC 7 norm is beschikbaar als gratis pdf en is voor iedereen verkrijgbaar via de BRC Bookshop en BRC Participate, waar ook de richtlijnen beschikbaar zijn. Alle wijzigingen zullen worden gepubliceerd op de BRC website en BRC Participate.

Meer informatie

Hebt u vragen, wilt u meer informatie neem dan contact op met LRQA via het volgende contactformulier of met uw vaste contactpersoon.