BRC Packaging 5 - De nieuwe BRC norm voor verpakkingsmaterialen, wat is er veranderd?

De BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials Issue 5 is in juli 2015 uitgegeven. Vanaf 1 januari 2016 worden alle BRC Packaging audits uitgevoerd op basis van deze nieuwe versie van de norm. Bestaande certificaten blijven geldig tot de datum die op het certificaat is vermeld. De BRC norm voor Packaging and Packaging Materials werd vaak aangeduid als BRC/IOP; in versie 5 is deze aanduiding weggelaten.

Versie 5

Met versie 5 van de Packaging standard wil BRC van ‘goede praktijk’ (in versie 4) naar ‘beste praktijk’. Hiermee wordt de lat weer wat hoger gelegd voor de gecertificeerde bedrijven. Zowel in de Requirements (deel II) als het Audit protocol (deel III) van versie 5 zijn veel veranderingen doorgevoerd. Over het geheel genomen kun je zien dat veel van de eisen analoog zijn aan de eisen in de BRC Food standard - versie 7 en is er meer nadruk op productkwaliteit. Ook het auditprotocol is in lijn gebracht met de Food-standard, waarbij de belangrijkste wijzigingen zijn: gewijzigde gradaties van certificaten, de mogelijkheid van (geheel of gedeeltelijk) onaangekondigde audits en aanvullende vrijwillige modules.

Wijzigingen in de Audit eisen

De wijzigingen in versie 5 lopen uiteen van kleine tekstuele verbeteringen en verschuivingen van eisen tussen de hoofdstukken tot nieuwe vereisten. Door BRC is een volledig overzicht uitgegeven van alle wijzigingen in de vereisten: ‘Global Standard Packaging and Packaging Materials Issue 5 - Guide to Key Changes’. Er wordt nu onderscheid gemaakt in de eisen voor bedrijven in de High Hygiene Risk categorie en Basic Hygiene Risk categorie (in versie 4 was dat Low Hygiene Risk categorie). De criteria voor de indeling zijn enigszins aangepast (‘natuurlijke barrière’ is geen criterium meer) en wordt ondersteund met een beslisboom (Part 1, Figure 1) en in Appendix 3 worden een aantal voorbeelden gegeven. Bepaalde producten die voorheen onder Low Hygiene risk vielen, vallen nu onder High Hygiene risk, bijv. verpakkingen voor eieren, bananen of avocados.

Hieronder staan de belangrijkste (maar niet alle) wijzigingen samengevat per hoofdstuk voor de High Hygiene Risk category:

Wijzigingen BRC Packaging in versie 5

Hoofdstuk 1 - Senior Management Commitment

 • 1.1.2 Doelstellingen: meetbaar, gecommuniceerd, gemonitord en een regelmatige rapportage van de status ervan.
 • 1.1.4 Het bedrijf dient op de hoogte te zijn van wijzigingen in de eisen en protocol die door BRC gepubliceerd worden.
 • 1.1.7 (Nieuw) De hoogst bevoegde productie- of uitvoeringsmanager op locatie moet deelnemen aan openings- en sluitingsvergadering.
 • 1.1.8 Hier wordt gevraagd naar ‘root cause analysis’ (grondoorzaakanalyse) van tijdens audits geconstateerde afwijkingen, om herhaling te voorkomen.
 • 1.2.2 Onderwerpen voor directiebeoordeling zijn uitgebreid (gevaren/risicoanalyse, doelstellingen en effectiviteit corrigerende acties)

Hoofdstuk 2 - Hazard and Risk Management System

 • Veel kleine wijzigingen en toevoegen productkwaliteit als risicogebied
 • 2.2.5 De lijst met typen gevaren is uitgebreid naar 9 typen; toegevoegd: migratie en kwaadwillige interventies
 • 2.2.11 De input voor de beoordeling van het gevaren/risico-beheerssysteem is uitgebreid: product- en proceswijzigingen, product recalls en nieuwe ontwikkelingen.

Hoofdstuk 3 - Product Safety and Quality Management

 • 3.1.2 (Nieuw) Geplande beoordeling van systeemdocumentatie en, waar nodig, verbetering ervan.
 • 3.2.1 Documentatiebeheersing: uitgebreide eisen, incl. beoordeling en goedkeuring.
 • 3.5 Interne audits:
  • 3.5.1 Interne audits worden verwacht te bestaan uit een serie audits van dele van het systeem die gedurende het jaar worden uitgevoerd, in plaats van een enkele jaarlijkse audit.
  • 3.5.4 De eis voor toepassen van ‘root cause analysis’ is toegevoegd.
 • 3.6 (Supplier Approval and Performance Monitoring) is nu van toepassing op zowel materialen als uitbestede processen.
  • 3.6.2 Er moet een actuele lijst van goedgekeurde leverancier beschikbaar zijn.
 •  3.7 (Uitbestede productie) is ook van toepassing als productieprocessen worden uitgevoerd op andere locaties (sites) van het bedrijf.
  • 3.7.2: omvat nu ook artwork en pre-press activiteiten.
  • 3.7.4: uiteindelijke vrijgave blijft verantwoordelijkheid van de locatie.
 • 3.8 (Management of Suppliers of Services) Nieuwe sectie met eisen voor goedkeuring en beoordeling en het documenteren van de overeengekomen verwachtingen van de dienstverlening.
 • 3.9 Traceerbaarheid is vereist in alle stadia van productie (3.9.2), inclusief herverwerking (3.9.5 - nieuw).
 • 3.10.3 (Nieuw) Prestatie-indicatoren van klanten moeten worden gecommuniceerd, gerealiseerd en opgevolgd.
 • 3.11 Klachtenafhandeling vereist nu ook ‘root cause analysis’ op alle klachten m.b.t. product kwaliteit, wettelijkheid of veiligheid (3.11.1) en als trends zijn geïdentificeerd (3.11.2).
 • 3.12 (Beheer incidenten, withdrawal en recall) houdt nu rekening met het feit dat een recall in de meeste gevallen door de afnemer wordt geïnitieerd.

Hoofdstuk 4 - Site Standards

 • 4.2.4 Het beschermen van ruiten en dakramen kan nu op basis van risico worden uitgevoerd.
 • 4.4.1 De gedocumenteerde risico-analyse moet ook moedwillige pogingen voor besmetten/beschadigen van producten omvatten en jaarlijks worden herzien (review).
 • 4.5 (Layout and Product Flow) voorheen 6.2 en additionele eisen aan plattegrond.
 • 4.8.2 De frequentie en methode van reiniging moet gebaseerd zijn op risico.
 • 4.9 Product Contamination Control (voorheen 5.8):
  • 4.9.1.2 Additionele punten op te nemen in het register
  • 4.9.1.3 Glasbreukprocedure is van toepassing op niet-productie glas en moet ook breuk van breekbaar plastic omvatten.
  • 4.9.3.1 Additionele eisen voor beheersing chemicaliën
  • 4.9.3.2 Potentiële besmetting met allergenen meenemen
 • 4.10.1 (Nieuw) Het bedrijf dat afvallen afvoert moet daar een vergunning voor hebben (indien wettelijk verplicht) en registraties van afvoer van afvallen moeten beschikbaar zijn tijdens de audit.
 • 4.11 Pest control: Statement of Intent duidelijker verwoord, en
  • 4.11.3 (Nieuw) Eisen voor de bedrijven die ongediertebeheersing in eigen beheer uitvoeren.
  • 4.11.9 (Nieuw) Medewerkers moeten sporen van ongedierte kunnen herkennen en dienen die te rapporteren.

Hoofdstuk 5 - Product and Process Control

 • 5.1.2 (Productontwikkeling) De condities waaronder een productietest noodzakelijk is, moeten worden gedefinieerd.
 • 5.2 (Graphic Design and Artwork Control): Volledig nieuwe sectie met als doel het beheersen van grafisch ontwerp en artwork activiteiten door de locatie; van toepassing op drukwerk, maar ook op andere decoratieve processen, zoals reliëfdruk (embossing, prägen), in-mould labeling, braille, etc.
 • 5.4.3 (Nieuw) Eis voor een Bill of material toegevoegd
 • 5.5 (Calibration): Statement of Intent duidelijker verwoord, en
  • 5.5.1 Additionele punten op te nemen in het calibratieregister
  • 5.5.3 Eis voor ‘root cause analysis’ bij falen van meetapparatuur.
 • 5.6 (Product Inspection, Testing and Measuring): In-line testing equipment is nu in deze sectie opgenomen (voorheen apart) en een nieuwe eis (5.6.5) is toegevoegd voor off-line quality inspections en het verwijderen van afwijkende producten.
 • 5.7.3 Eis voor ‘root cause analysis’ en preventieve acties on herhaling van afwijkende producten te voorkomen.
 • 5.8 (Incoming Goods) stond voorheen deels in 3.5.3 en deels in 4.12.2 en 4.12.3, en een nieuwe eis (5.8.1) voor een gedocumenteerde procedure is toegevoegd.
 • 5.9 (Storage of all material and intermediate and finished product) en 5.10 (Dispatch and transport) stonden voorheen in sectie 4.12 en zijn nu opgesplitst; inhoudelijk slecht kleine wijzigingen.

Hoofdstuk 6 - Personeel

 • 6.1 (Training and Competence) is enigszins uitgebreid:
  • 6.1.1 Naast tijdelijk personeel is nu ook voor contractors een inductie training vereist.
  • 6.1.2 (Nieuw) Eisen voor training en competentiebeoordeling gedefinieerd voor personeel dat betrokken is bij productkwaliteit, veiligheid en wettelijkheid, met (niet gelimiteerde) lijst voorbeelden.
  • 6.1.4 Inhoud van trainingsregistraties verduidelijkt en beschikbaarheid van registraties van trainingen uitgevoerd door uitzendbureaus toegevoegd.
  • 6.1.5 Additionele punten op te nemen in het bepalen van de trainingsbehoefte.
 • 6.2.1 Additionele eisen aan de persoonlijke hygiëne (juwelenbeleid, parfum, aftershave).
 • 6.3 (Staff facilities) stonden voorheen onder 4.8. Inhoudelijk enkele kleine wijzigingen en toevoeging van verbod op Elektronische sigaretten (6.3.11)
 • 6.5.1 Het gebruik van beschermende kleding moet gebaseerd zijn op risico-analyse.
 • 6.5.4 Additionele eisen aan het kledingbeleid.

Wijzigingen in het Auditprotocol

Het auditprotocol is in belangrijke mate gewijzigd en is in lijn gebracht met de BRC Food Safety standard.

 1. De mogelijke gradaties van certificaten zijn uitgebreid, met gewijzigde grenzen en gevolgen:
  • Toegevoegd AA/AA+ grade: maximaal 5 minor NC’s
  • Toegevoegd D/D+ grade: laagste gradatie.
 2. Onaangekondigde audits: naast de gewone aangekondigde audits, zijn nu twee opties toegevoegd voor onaangekondigde audits. Onaangekondigde audits gebeuren op vrijwillige basis; deze mogelijkheid staat open voor gecertificeerde bedrijven.
  • Optie 1: volledig onaangekondigde audit
  • Optie 2: gedeeltelijk onaangekondigde audit. Het eerste onaangekondigde deel is gericht op de werkvloer (GMP-audit); het tweede aangekondigde deel is vooral gericht op systemen, documenten en registraties.
   In de norm is per eis met een kleurcode aangegeven of deze eis gericht getoetst wordt in deel 1 (paars), deel 2 (blauw) of beide (paars en blauw)
 3. Het Enrolment programma is vervangen door het BRC Global Markets programma. Dit programma is bedoeld voor zeer kleine bedrijven en/of bedrijven waarvan het voedselveiligheidsmanagementsysteem nog in ontwikkeling is. Er kan gekozen worden voor een beoordeling op Basis of op Intermediate niveau; er wordt geen certificaat verleend (wel een ‘letter of recognition’). LRQA gaat deze beoordelingen niet aanbieden in Europa.
 4. Introductie van aanvullende vrijwillige modules (AVM’s), om de auditlast voor bedrijven te verminderen, zoals:
  • Factored goods module: bedoeld voor bedrijven die naast productie ook voedingsmiddelen verhandelen; toepassing van deze module maakt een separate BRC Storage & Distribution audit overbodig.
  • Environmental Awarenes Module: bedoeld voor bedrijven om bewustzijn en een mechanisme voor verbetering te ontwikkelen voor milieuzorg en milieuprestaties.

Verkrijgbaarheid van de norm en richtlijnen

The BRC Packaging 5 norm is beschikbaar als gratis pdf en is voor iedereen verkrijgbaar via de BRC Bookshop en BRC Participate, waar ook de richtlijnen beschikbaar zijn. Alle wijzigingen zullen worden gepubliceerd op de BRC website en BRC Participate. N.B. BRC Participate biedt toegang tot normen, richtlijnen, webinars en andere nuttige informatie (o.a. Guide to Key Changes); hiervoor is een betaald abonnement noodzakelijk.

Meer informatie

Hebt u vragen, wilt u meer informatie bezoek dan onze website www.lrqa.be , bel ons op LRQA 010 2018 401 of neem contact op met uw vaste contactpersoon.