Van Leeuwen Buizen Groep als eerste gecertificeerd voor nieuwe ISO 9001:2015

Kenmerkend voor de nieuwe norm zijn onder andere aspecten als context analyse, stakeholder management en een betere risicobenadering. Jakko de Jong (LRQA Senior Assessor Manager) van LRQA:


“Van Leeuwen is al in een zeer vroeg stadium aan de slag gegaan met aanpassingen aan haar managementsysteem en met de nieuwe inzichten van ISO9001:2015. Met een certificaat als resultaat.”


Eric Veraart (Manager Corporate Supply Chain & QA) Van Leeuwen Buizen Groep:


“Als toonaangevende distributeur en specialist in stalen buizen en buistoepassingen, willen we vooroplopen in het voldoen aan de marktrelevante normen. We streven voortdurend naar het verbeteren van ons productaanbod en onze services. De inspanning die is geleverd om te voldoen aan de nieuwe norm en om het ISO 9001:2015 certificaat te behalen, onderstreept het belang dat wij hier aan hechten.”


Van Leeuwen Buizen

ISO 9001:2015

De opvolger van de norm ISO9001:2008 is recent vrijgegeven. Vernieuwingen betreffen onder andere aspecten als stakeholder management, risicomanagement, documentatie en leiderschap. Processen in de organisatie dienen continu te worden verbeterd en bedrijven dienen nadrukkelijker te communiceren met hun stakeholders, zoals de klanten maar ook andere partners en leveranciers. De organisatie wordt meer gezien als een entiteit die zich bewust is van haar rol in de samenleving en de keten. De organisatie bedient uiteraard haar klanten maar werkt ook met leveranciers samen om processen te verbeteren en kosten te verlagen. Er wordt meer nadruk gelegd op de directieverantwoordelijkheid. Naast het meten van de prestaties van processen worden ook de risico’s gemeten en geanalyseerd.

De International Accreditation Forum (IAF) en de International Organization for Standardization (ISO) houden een overgangsperiode van drie jaar aan, die eindigt in september 2018. Na september 2018 zijn certificaten op basis van ISO 9001:2008 niet meer geldig.

Voor aanvraag meer informatie email naar marketing@lrqa.be.