LRQA BRC Update

BRC Food 7: Verklaring inzake vergrendelde leidingen.

Een aantal wijnmakerijen, met name die met grote vatenparken, heeft zorgen geuit over de nieuwe eis in artikel 4.2.3 (externe opslagvaten, silo's en aanzuigleidingen met een externe opening worden vergrendeld).

Er is een verklaring afgegeven, welke luidt: Externe opslagvaten, silo's en aanzuigleidingen met een externe opening dienen zodanig beveiligd te worden dat het risico van opzettelijke productbesmetting tijdens opslag wordt voorkomen, bijv. in een vatenpark met rondom een hek met een vergrendelde ingang, in een beveiligde zone, of afzonderlijke vergrendeld. Als dat niet mogelijk is, dienen er controles plaats te vinden om te garanderen dat opzettelijke besmetting wordt opgemerkt en de voorzieningen dienen te voorkomen dat materiaal tijdens opslag onopgemerkt wordt vervalst. Veiligheidsvoorzieningen dienen risicogericht te zijn.

BRC Packaging 5:

Sinds 1 januari 2016 wordt de BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials (BRC wereldwijde norm voor verpakkingen en verpakkingsmateriaal) gebruikt voor certificeringsaudits. Met versie 5 van de verpakkingsnorm wil BRC "goede praktijken" (in versie 4) omzetten in "beste praktijken". Als gevolg daarvan zal de norm voor de gecertificeerde bedrijven worden verhoogd. In zowel de Eisen (Deel II) en het Auditprotocol (Deel III) in versie 5 zijn veel wijzigingen aangebracht.

De eisen zijn nu meer in overeenstemming met de eisen van versie 7 van de Food Safety-norm van BRC, en er is extra aandacht voor productkwaliteit. Het auditprotocol is ook afgestemd op het protocol van de voedselnorm; grote wijzigingen betreffen het gewijzigde scoresysteem, de optie van (deels) onaangekondigde audits en extra optionele modules.

De BRC heeft een Interpretation Guideline (interpretatierichtlijn) en een volledige index van alle wijzigingen in de eisen uitgebracht: ‘Global Standard Packaging and Packaging Materials Issue 5 - Guide to Key Changes’. Beide zijn verkrijgbaar via de boekwinkel van BRC (brcbookshop.com).

Additional Voluntary Module for Traded Good (aanvullende optionele module voor verhandelde producten)

Voor zowel versie 7 van de voedselnorm van BRC als versie 5 van de verpakkingsnorm van BRC zijn aanvullende optionele modules (AVM's) voor verhandelde goederen uitgebracht. Die modules zijn van toepassing op producten die normaal gesproken in het toepassingsgebied van de BRC Global Standard vallen maar die niet op de vestiging waar de audit plaatsvindt, worden geproduceerd, verwerkt of omgepakt in de primaire verpakking:

  • BRC Food: Voluntary Module 8 (Traded Goods)
  • BRC Packaging : Voluntary Module 7 (Traded Goods)

De audit wordt uitsluitend uitgevoerd in combinatie met de hoofdaudit van BRC en kan door uw vaste BRC-auditor worden uitgevoerd. De audit voor deze aanvullende module duurt standaard een halve dag (maar dat is afhankelijk van de omvang van de verhandelde goederen).

Als u uw BRC Food of BRC Packaging-audit wilt uitbreiden met de Traded Goods-module, neemt u dan contact op met uw LRQA-kantoor voor uitbreiding van de certificeringsovereenkomst.

Het eisendocument voor de AVM Traded Goods is kosteloos als PDF-bestand verkrijgbaar via de boekwinkel van BRC (brcbookshop.com)

BRC Storage & Distribution (opslag & distributie)

BRC werkt op dit moment aan een nieuwe versie van hun Storage & Distribution-norm. De nieuwe versie zal een update bevatten van huidige eisen om te garanderen dat ze hun doel blijven dienen. Het verwachte tijdspad voor versie 3 van de BRC Global Standard for Storage and Distribution is:

  • Publicatie norm/interpretatierichtlijn - juni/juli 2016
  • Auditorcursussen/cursussen op locatie: juni/juli - dec. 2016
  • Eerste audits - Winter 2016/begin 2017