DEME ontvangt certificaat hoogste niveau CO2-prestatieladder van LRQA.

Het Vlaamse DEME (Dredging, Environmental and Marine Engineering) heeft als eerste waterbouw- en milieugroep het hoogste certificaat (niveau 5, revisie 3.0) van de CO2-prestatieladder in ontvangst mogen nemen. Het certificaat werd door LRQA 26 mei 2016 uitgereikt in aanwezigheid van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege. Bij Lloyds register, opgericht in 1760 liggen zorg voor milieu- en maatschappelijke aspecten aan de basis van de oprichting van ons bedrijf.

De CO2-prestatieladder wordt in Nederland gebruikt bij openbare aanbestedingen waarbij aantoonbare inzet om de CO2 uitstoot te verminderen wordt beloond in de vorm van een (fictieve) korting op de inschrijfprijs.


Alain Bernard, bestuurder en CEO DEME zei:
“In de uitvoering van onze activiteiten integreren we de nieuwste technieken en technologieën. Zo zal DEME vanaf 2017 als eerste baggerbedrijf ter wereld nieuwbouwschepen inzetten met zogenaamde dual-fuel technologie die zowel op diesel als LNG(vloeibaar aardgas) varen. In combinatie met een hydrodynamische romp zorgt dit voor een verdere optimalisatie van het brandstofverbruik en een verbeterde CO2voetafdruk. Ook op land worden onze projectuitvoeringen geoptimaliseerd. Na de aankoop van een reeks hybride graafmachines, vervangen we nu een 70-tal werfwagens door hybride types”.


Paul van Bergen, Senior Sales Manager Belgium zei:
"Een certificaat is de stempel op een duidelijk statement dat een organisatie ook daadwerkelijk met milieumaatschappelijke aspecten begaan is, haar verantwoordelijkheid vrijwillig opneemt, bereid is middelen te investeren in een gezonder en beter leefmilieu voor allen, en daarover transparant communiceert aan alle stakeholders."Het behalen van het certificaat door DEME staat in lijn met het plan om de wereldwijde activiteiten te verduurzamen. Via diverse verbeterings- en investeringsprogramma’s wil het bedrijf de eigen energie-efficiëntie tegen 2022 met 7% verbeteren t.o.v. 2012. Zo is DEME momenteel onder andere ook bezig om het hoofdkantoor in Zwijndrecht te vernieuwen en te renoveren met als doel het hoofdkantoor energieonafhankelijk en CO2-neutraal te maken.