DIS-versie ISO 45001 Beschikbaar

De DIS-versie (Draft International Standard) van de ISO 45001, die de OHSAS 18001 rond veiligheid en welzijn op het werk vervangt, is sinds 12 februari beschikbaar. Lees voor meer informatie de website van de International Organization for Standardization.

Tijdens de 3 maanden durende stemperiode die nu start, kunnen de nationale ledenorganisaties van ISO stemmen en reageren op het voorlopig ontwerp van de standaard.

Het volgend stadium is de Final Draft International Standard (FDIS), waarna de nieuwe norm eind dit jaar of begin 2017 gepubliceerd wordt.

High Level Structure

De ISO 45001 is net als de ISO 9001 en ISO 14001 opgebouwd volgens de High Level Structure (HLS). Deze nieuwe structuur zorgt voor uniformiteit tussen de verschillende ISO-normen voor managementsystemen.

De beoogde verbeteringen van de nieuwe ISO 45001 zijn:

• Beleid en doelstellingen rond veiligheid en welzijn op het werk ontwikkelen en implementeren.

• Systematische processen inrichten die afgestemd zijn op de context en rekening houden met risico's, kansen en wettelijke (en andere) vereisten.

• Gevaren en risico's in kaart brengen die gekoppeld zijn aan de activiteiten, ze proberen te elimineren of te controleren om hun potentiële effecten te minimaliseren.

• Operationele controles organiseren om de risico's, wettelijke en andere vereisten te beheren.

• De prestaties evalueren en zoeken naar verbeteren via passende maatregelen.

• Bewustzijn verhogen rond risico's die met welzijn en veiligheid te maken hebben.

• Garanderen dat medewerkers een actieve rol spelen in het hele OHS-beleid.


Voor meer informatie over de ISO 45001 kunt u contact opnemen met info@lrqa.be of (0) 32 2121640