LRQA FSSC GMP EFISC

FSSC-Q:

FSSC-Q is een combinatie van FSSC en de ISO9001-module. Het doel is de integratie van voedselveiligheid en voedselkwaliteit. Het is een optionele uitbreidingsmodule. FSSC is door de sector gevraagd een module als deze samen te stellen. De module zal worden beoordeeld door het controlesysteem van FSSC met betrekking tot de auditor, het monitoren van rapporten, enz. FSSC-Q maakt geen deel uit van de GFSI.
FSSC moest zijn systeem aanpassen aan ISO9001: versie 2015.
LRQA is op dit moment bezig met de implementatie van FSSC-Q in ons dienstenpakket. Dit product wordt naar verwachting medio 2016 geleverd. Ga naar onze website voor informatie over de definitieve implementatie.

GFSI-goedkeuring:

GFSI zal het nieuwe Guidance Document (versie 7) naar verwachting in het eerste kwartaal van 2016 publiceren. Op basis van deze eisen zal FSSC de norm aanpassen en versie 4 publiceren (medio 2016 verwacht). Die zal waarschijnlijk veranderingen bevatten ten aanzien van:

  • programma voor het versterken van de integriteit
  • onaangekondigde audits
  • eisen t.a.v. fraude met voedingsmiddelen

FRA-certificering van GMP+


Met de ontwikkeling van de module GMP+ Feed Responsibility Assurance geeft GMP+ International antwoord op vragen van GMP+-deelnemers. De diervoedersector krijgt vragen over een verantwoorde manier van werken. Die vragen betreffen onder andere het gebruik van soja (inclusief afgeleiden van soja en sojaproducten) en vismeel die worden geproduceerd en verhandeld met respect voor mens, dier en omgeving. Om aan te tonen dat een bedrijf verantwoord produceert en handel drijft, kan het gecertificeerd worden voor de GMP+ Feed Responsibility Assurance. De module GMP+ Feed Responsibility Assurance heeft als voornaamste doel deelnemers van GMP+ te helpen te voldoen aan die markteisen voor verantwoord geproduceerde voeding.

LRQA kan u deze dienst aanbieden en kan uw bedrijf certificeren voor de FRA-module van GMP+ met als toepassingsgebieden de productie en verhandeling van RTRS-soja, verantwoord varkens- & kippenvoer, verantwoord veevoeder.

Onaangekondigde audits

LRQA kan sinds kort de dienst ‘onaangekondigde audits’ voor GMP+ FSA aanbieden.
De onaangekondigde audit is een vrijwillige audit waarvoor het GMP+ FSA-gecertificeerde bedrijf zelf kan kiezen. Een GMP+-deelnemer zou voor deze onaangekondigde audit kunnen kiezen wanneer hij denkt dat de audit waarde toevoegt en/of wanneer klanten of anderen erom vragen. Het is bedoeld om om te gaan met een marktgedreven vraag.
De onaangekondigde audit is alleen van toepassing op deelnemers die gecertificeerd zijn voor de toepassingsgebieden:

  • productie van mengvoeder 
  • productie van voormengsels
  • productie van toevoegingen  
  • productie van voedermateriaal

Bij certificering van meerdere toepassingsgebieden kunnen deelnemers uitsluitend de productiedoeleinden voor de onaangekondigde audit laten controleren.
De onaangekondigde audits zijn gericht op de productieprocessen en aanvullende risico's van de sector.
De onaangekondigde audit zal plaatsvinden tijdens reguliere werk- en kantoortijden op GMP+-gecertificeerde bedrijfslocaties. De auditor van het certificeringsorgaan dient, net als bij andere audits, toegang te krijgen tot alle bedrijfsactiviteiten/installaties en documenten. De deelnemer mag de onaangekondigde audits niet aanwenden om het toepassingsgebied van de GMP+-certificering uit te breiden. Daarvoor zijn de reguliere audits bedoeld.
Voor EU-lidstaten geldt dat de onaangekondigde audit binnen twee werkdagen na de bekendmaking aan de GMP+-deelnemer moet plaatsvinden.
In andere landen moet de onaangekondigde audit worden uitgevoerd binnen vijf werkdagen na bekendmaking aan de GMP+-deelnemer, tenzij de onaangekondigde audit wordt uitgevoerd door een auditor die uit hetzelfde land komt als de deelnemer.
Als u GMP+-gecertificeerde producten levert aan klanten die GMP OVOCOM-gecertificeerd zijn, zal uw klant waarschijnlijk verzoeken om deelname aan de onaangekondigde audit voor 1 juli.
Na een onaangekondigd bezoek zal LRQA uw registratie in de database van GMP+-gecertificeerde bedrijven aanpassen. Het onaangekondigde bezoek zal niet op het certificaat vermeld worden. 

EFISC:

European Guide to good practices (Europese Gids voor goede praktijken) in alle talen van de EU:

De organisatie van EFISC heeft aangekondigd dat de vertaling van de nieuwe versie van de European Guide to good practice for the industrial manufacture of safe feed materials (de Europese Gids voor goede praktijken voor de industriële productie van veilig voedermateriaal) nu in alle talen van de EU beschikbaar is. De Gids, sectorspecifieke documenten, informatiebrochures over salmonella en een checklist voor de salmonella-auditor zijn nu allemaal vertaald.