LRQA Greenfence Update

Voor deze meest recente ontwikkeling heeft LR gekozen voor Greenfence uit Silicon Valley, de eerste platformtechnologie die de toetsings-, inspectie- en certificeringsmarkt (TIC) bedient. Greenfence biedt LR niet alleen ongekende mogelijkheden op het gebied van connectiviteit, uitbreidbaarheid en interoperabiliteit van bestaande databases, schema's en systemen, maar ook voor de toekomstige ontwikkeling en verbetering van assurancediensten in alle bedrijfssectoren.  LR denkt dat Greenfence organisaties met complexe, risicovolle toeleveringsketens zoals de voedselvoorziening, een betere assurance biedt. LR verwacht dat Greenfence traditionele bedrijfsmodellen in de TIC-sector zal verstoren en heeft daarom besloten zich proactief op te stellen; LR en LRQA zullen een uitgebreid assortiment diensten die gebruikmaken van Greenfence.

LRQA zal conventionele toetsing kunnen combineren met digitale monitoring- en auditoplossingen, waardoor realtime assurance en inzicht geboden kan worden, en waarbij in plaats van achterom vooruit gekeken wordt, niet wordt gekeken naar wat mis ging, maar naar wat mis zou kunnen gaan.  LRQA zal bestaande audit- en inspectieprocessen uitbreiden en verder ontwikkelen om het vertrouwen in de toeleveringsketen te verbeteren, meer systemen en data te bedienen, bestaande en mogelijke risico's doeltreffender te aan te pakken, en analyses, inzichten en advies beter toe te passen.

Greenfence verbindt op unieke wijze grote organisaties met de kleinste leveranciers en omvat wereldwijde normen/schemahouders en certificeringsdiensten.  Het platform van Greenfence maakt gebruik van de nieuwste kunstmatige intelligentie, big data en intelligente automatisering, is zeer kostenbesparend, vergroot de capaciteit, biedt zichtbaarheid en transparantie in de gehele toeleveringsketen en verhoogt het vertrouwen door te werken met voor authentiek verklaarde en gecontroleerde personen en bedrijven.

John Rowley, directeur van LRQA: "De samenwerking tussen LR en Greenfence laat zien dat LR wil investeren in de toekomst door middel van op technologie gebaseerde diensten die de klant meerwaarde bieden.  LRQA krijgt daardoor een reputatie van innovator in de voedings- en drankensector door een reeks potentiële Platform Economy-diensten aan te bieden voor toeleveringsketens die technologie van Greenfence gebruiken.  We zullen deze technologie ook gebruiken om mogelijkheden in andere markten van LR te verkennen."

Mitch Chait, CEA van Greenfence: "LR is het toonbeeld van het type innovatief leiderschap dat nodig is om belangrijke veranderingen teweeg te brengen in verschillende TIC-sectoren, zoals mensenrechten en duurzaamheid. Het is ons een groot genoegen onze visie te delen en samen te werken met een organisatie die door 's werelds grootste levensmiddelenmerken wordt erkend als favoriete leverancier van assurancediensten vanwege zijn buitengewone technische kennis, wereldwijde aanwezigheid en zijn vermogen diensten te ontwikkelen en te leveren die voldoen aan de eisen van de agro-industrie.  LR bewijst al bijna 260 jaar in staat te zijn snel in te spelen op veranderingen van buitenaf om zo concurrerend te blijven en tegelijk groei te bewerkstelligen en bij te dragen aan een betere wereld door liefdadigheidsdoelen via de Lloyd Register Foundation te ondersteunen."