ISO Normen Update: Aanpassingen en update AS 91XX normen


Als gevolg van de herziening van internationale kwaliteitsmanagementnorm ISO 9001:2015 versie, die in september 2015 werd gepubliceerd, heeft de IAQG, eigenaar van de AS91xx normen, deze bijgewerkt en de volgedne elementen opgenomen:

* Wat is nieuw en wat is veranderd in de ISO 9001: 2015

* welke behoeften van Lucht-, ruimtevaart en defensie belanghebbenden zijn geïdentificeerd sinds de laatste herziening

* opnemen van nadere toelichting op de bestaande bepalingen waar nodig.

Op dit moment is de verwachting dat de formele publicatie van de nieuwe versie AS91XX normen in oktober 2016 zal plaatsvinden. Er zal een Supplement Rule (SR003) worden gepubliceerd, tegelijk met de herziene normen. Deze SR zal de werkzaamheden bepalen om met succes de transitie te realiseren van de huidige versie naar de nieuwe AS91XX: 2016-normen.

Inmiddels heeft LRQA trainingen voor de aanpassingen van AS 91xx normen ontwikkeld. Deze trainingen zijn ontworpen om uw kennis van de nieuwe AS91xx normen te vergroten en uw hulp te bieden bij de realsiatie en implementatie van de transitie naar de nieuwe AS 91XX-normen.

Door ons uitgebreide aanbod aan training en assurance services, helpt LRQA wereldwijd organisaties met de transitie en overgang naar de nieuwe en herziene ISO-normen.Voor meer informatie over onze trainingen kunt u een e-mail sturen. Voor meer informatie over de normwijzigingen kunt u onze ISO-normen revisies pagina bezoeken.