Ervaringen van onze assessors: hoe ga je om met gevaarlijke stoffen op het werk?

Ervaringen van onze assessors optie 4

Zoals toegelicht in dit eerdere nieuwsartikel, start deze week de Europese Week voor Veiligheid en Gezondheid op het werk. Om hier aandacht aan te besteden, delen verschillende deskundigen hun inzichten. Wat zijn de grootste risico’s? In andere woorden, hoe ga je om met gevaarlijke stoffen op het werk?

Steve Williams - System & Governance Manager Steve Williams meldde in het vorige nieuwsbericht al dat risico’s vaak verkeerd worden ingeschat.

“Vaak schat men de risico’s verkeerd in wat kan leiden tot incidenten. Wanneer men niet is voorbereid op de eventuele risico’s, is de kans groot dat men niet weet wat hij of zij moet doen indien een incident zich voordoet.”

Steve Williams legt dit verder uit: “De beste manier om risico’s te beheersen is om te controleren waarom je gevaarlijke stoffen nodig hebt op de werkvloer. Kan je gevaarlijke stoffen elimineren door het productieproces te veranderen? Is er een veiligere optie ter vervanging van het huidige productieproces. Is het mogelijk om het contact tussen medewerkers en de gevaarlijke stoffen te minimaliseren? Organisaties waar een goed managementsysteem voor gezond en veilig werken is geïmplementeerd staan hier routinematige bij stil”.

Wayne Roden -UK&I Trainer Manager & Lead AssessorAls Lead Asessor heb ik audits uitgevoerd bij organisaties in verschillende industrieën. Zodoende heb ik verschillende risicobronnen gezien, zoals het beheer van explosieven, het beheer van radioactieve stoffen en het beheer van chemicaliën die worden gecontroleerd door het Europese agentschap REACH.” REACH staat voor ‘registration, evaluation, authorization & restriction of chemicals’. Het Europese agentschap registreert en evalueert chemicaliën waarna ze na een goedkeuring worden toegelaten in de Europese Unie.

Tijdens het auditwerk ben ik twee zeer gevaarlijke stoffen tegengekomen met grote risico’s, dit zijn fluorwaterstofzuur en perchloorzuur. Deze gevaarlijke stoffen worden in metaalbewerkingsindustrie gebruikt. Blootstelling van fluorwaterstofzuur aan de huid kan brandwonden veroorzaken en ook ontkalking van de botten, in het ergste geval kan deze blootstelling een hartstilstand tot gevolg hebben. Eén van de issues is dat het niet altijd mogelijk is om het eerste moment van blootstelling vast te stellen. Perchloorzuur is een zeer krachtige oxidator, het reageert met organische stoffen en vormt gemakkelijk explosieve verbindingen.

De beste toegepaste methode in de praktijk is het elimineren van chemicaliën door productieprocessen opnieuw in te richten. Deze methode wordt ook toegelicht in de ISO 45001, in dit managementsysteem wordt met de hiërarchie van controle uitgelegd hoe verbeterde interne processen de veiligheid en gezondheidsrisico’s in een organisatie tot een minimum kunnen beperken. In de hiërarchie van controle wordt beschreven dat het elimineren van chemicaliën de meest effectieve methode is. In de praktijk is dit helaas niet altijd een optie.

Ik heb innovatieve manieren gezien om gezondheid en veiligheidsrisico’s te verlagen, zoals verzegelde systemen. De beste benadering blijft toch het aanjagen van een proactieve cultuur voor gezondheid en veiligheid – waarbij elk individu op de hoogte is van de mogelijke risico’s. Er mogen geen uitzonderingen bestaan waardoor men onveilig werkt. Men dient op elkaar te letten, zodat iedereen in een veilige en gezonde omgeving kan werken.

“De beste manier is het aanjagen van een proactieve cultuur voor gezondheid en veiligheid – waar elk individu weet welke risico’s er verbonden zijn aan mogelijke gevaren – en waarbij men veilig werkt zonder enige uitzondering en let op zijn of haar collega’s.”

Elke klant waar ik mee heb samengewerkt, waar een gezondheids- en veiligheidsmanagementsysteem is geïmplementeerd, heeft aangegeven dat de Plan-Do-Check-Act cyclus een positieve impact heeft op het managen van risico’s. De ISO 45001 kent een preventieve aanpak, kijkend naar de context van de organisatie. Een organisatie dient proactief te zijn in het managen van veranderingen. ISO 45001 (en OHSAS 18001) eisen dat klanten de risico’s van de organisatie begrijpen en dat er beheersmaatregelen getroffen worden om de risico’s te beheersen, terwijl ze ook voortdurend de prestaties op het gebied van gezondheid en veiligheid verbeteren."

Deze aanpak kan alleen maar helpen om organisaties te ondersteunen om alle belanghebbende partijen te beschermen, door het implementeren van robuuste systemen voor interne controle.

Meer informatie?

Houd de nieuwsitems in de gaten! Deze week volgt nog een nieuwsbericht met interessante inzichten van twee andere deskundigen uit het veld. Wilt u nu al meer weten over de Europese Week voor Veiligheid en Gezondheid op het werk? Bezoek https://healthy-workplaces.eu/en/get-involved of bekijk de gesprekken op social media door gebruik te maken van de volgende hashtags: #EUHealthyWorkPlaces #DangerousSubstances.

Lloyd’s Register heeft als algemene doelstelling om te zorgen voor een veiligere wereld. Een betere bescherming van leven en eigendommen in verschillende branches over heel de wereld. Wilt u nu aan de slag om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving? Lees meer over de implementatie van ISO 45001, het managementsysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk of start met een introductietraining ISO 45001:2018, een eendaagse training met een praktische vertaalslag.