Ervaringen van onze assessors: deel 2 Hoe ga je om met gevaarlijke stoffen op het werk?

Zoals beloofd in het vorige nieuwsartikel, hierbij nog twee inzichten van twee andere deskundigen uit het veld. 

Ervaringen van onze assessors deel 2

Alberto Melis - Technical Manager, Italië
De grootste risico's die ik heb gezien met betrekking tot gevaarlijke stoffen op de werkplek, zijn afkomstig van slechte opslag van chemicaliën. Voorbeelden hiervan zijn chemicaliën die zijn opgeslagen in ongeschikte ruimtes of containers; onverenigbare chemicaliën die samen worden opgeslagen en die brand of een explosie veroorzaken; en beschadigde verpakkingen die leiden tot fysieke blootstelling, dampen en / of het lekken van de chemicaliën.


Om deze problemen aan te pakken, is een goede planning en voorbereiding erg belangrijk. Het geven van trainingen helpt zodat iedereen weet hoe je veilig werkt en wat je moet doen bij een incident. 

Gepland onderhoud en inspectie, grondige schoonmaak, het volgen van schoonmaakprocedures en een goed geoefend noodplan zijn allemaal praktijken die voor de hand liggend lijken, maar een grote impact hebben.

Een managementsysteem voor gezond en veilig werken dat gebaseerd is op ISO 45001, biedt organisaties een systematische aanpak van beheer van gevaarlijke stoffen door de identificatie van stoffen en gerelateerde risico’s, implementatie van beheersmaatregelen en door verbetering van de werkprocessen.

Panagiotis Kamarados - Technical Manager, Zuidoost Europa

Een van mijn klanten had asbest geïdentificeerd in de isolatie van zijn schepen. Nadat een monster van het materiaal in een laboratorium was geanalyseerd, werd het materiaal verwijderd met behulp van de juiste procedures en beschermingsmiddelen. 

Een andere klant identificeerde een risico van giftige en brandbare gassen in besloten ruimten. Dit is aangepakt door systemen te gebruiken om de atmosfeer binnen de besloten ruimte permanent te bewaken. Daarnaast ging er een erg hard alarm af, indien er iets mis zou zijn. Werknemers dienden gebruik te maken van draagbare gasdetectors voordat ze het gebied betraden en vulden een checklist in voordat ze de besloten ruimte betraden. Dit om er zeker van te zijn dat alle preventieve maatregelen waren genomen.

 “Ik kan geen betere manier bedenken om gezondheid en veiligheid te verbeteren dan door een effectief managementsysteem op te zetten dat de gezondheid en veiligheidscultuur in de hele organisatie bevordert. Dit zorgt ervoor dat gevaren en risico's voor gezondheid en veiligheid worden geïdentificeerd en dat maatregelen en controles op een systematische manier worden geïmplementeerd.”

Meer informatie?

Ga voor meer informatie over de Europese Week voor Veiligheid en Gezondheid op het werk naar deze website, en neem deel aan het gesprek op social media met de volgende hashtags: #EUHealthyWorkPlaces #DangerousSubstances.

Lloyd’s Register beschikt over een schat aan middelen om de uitdagingen van uw organisatie op het gebied van gezondheid en veiligheid op de werkplek aan te gaan, waaronder een reeks ISO 45001:2018 assessment- en trainingsopties om u te helpen het beste uit uw gezondheid en veiligheidsmanagementsysteem te halen.