Veilig werken met gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!

Maandag 22 oktober 2018 start de Europese Week voor Veiligheid en Gezondheid op het werk. Dit jaar richt deze week zich op het aanpakken van gevaarlijke stoffen voor een veilige en gezonde werkplek.

De campagne van dit jaar is bedoeld om het bewustzijn van de risico's van gevaarlijke stoffen op de werkplek te vergroten, een veiligheidscultuur te bevorderen en om risico's te elimineren. Er wordt informatie verstrekt over beleidsontwikkelingen en relevante wetgeving.

De campagne is georganiseerd door EU-OSHA, het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het werk. Er worden wereldwijd in meer dan 30 landen evenementen georganiseerd om het bewustzijn te vergroten. Volgens de internationale organisatie Roadmap on Carcinogens zijn er bijna 80.000 sterfgevallen per jaar in heel Europa, veroorzaakt door een beroepsmatige blootstelling aan kankerverwekkende stoffen. Het is duidelijk dat er actie moet worden ondernomen om deze impact op werknemers, hun gezinnen en de samenleving te verminderen.

De statistieken gepresenteerd door OSHA demonstreren de omvang van het probleem:


Bij Lloyd's Register staat het verbeteren van de veiligheid van de werkplek al meer dan 250 jaar centraal. Steve Williams, System & Governance Manager bij Lloyd’s Register reageert als volgt: "Vaak schat men de risico’s verkeerd in wat kan leiden tot incidenten. Wanneer men niet is voorbereid op de eventuele risico’s, is de kans groot dat men niet weet wat hij / zij moet doen indien een incident zich voordoet. Met een arbomanagementsysteem start een organisatie met identificatie van de risico’s die zijn verbonden aan schadelijke stoffen. Ook gaat men bewust stil staan bij het elimineren van risico’s en dient men oplossingen te implementeren die de risico’s elimineren en / of verminderen. Bij de implementatie van het managementsysteem ISO 45001 kijkt u naar manieren om schadelijke stoffen te elimineren of naar mogelijkheden om een veiliger alternatief te gebruiken. Daarnaast wordt er nagedacht wat nog meer gedaan kan worden voor een veiligere en gezondere werkplek.” 

De EU campagne voor gezonde werkplekken heeft een driestappenmodel voor het beheer van gevaarlijke stoffen:

Bezoek https://healthy-workplaces.eu/en/get-involved voor meer informatie over activiteiten die plaatsvinden in de buurt en neem deel aan het gesprek op social media met #EUhealthyworkplaces #DangerousSubstances

Lloyd’s Register biedt onafhankelijke en geïntegreerde audits en trainingen om de uitdagingen van uw organisatie op het gebied van gezondheid en veiligheid op de werkplek aan te gaan. Wilt u bewust stil staan bij het elimineren van gezondheidsrisico’s op de werkvloer? Lees meer over de implementatie van ISO 45001, het managementsysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk.