Aanpassing IAF regeling audits ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015

Wij willen u wijzen op een wijziging in het tijdsbestek voor de overgang naar de gereviseerde normen ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 die onlangs werden ingevoerd door het International Accreditation Forum (IAF). Dit is de wereldwijde organisatie van accreditatie-instanties. Het IAF heeft aangekondigd dat vanaf 15 maart 2018 alle audits op de ISO 9001 / ISO 14001 normen moeten worden uitgevoerd conform de normversie van 2015. 

Deze wijziging is met name van toepassing op organisaties die nog geen acties hebben ondernomen en afspraken hebben gemaakt voor overgang naar de nieuwe 2015 normen.Wij adviseren deze organisaties zo spoedig mogelijk actie te nemen om mogelijke problemen m.b.t. hun certificatie te voorkomen

Meer informatie

Voor meer informatie over kunt u contact opnemen met onze Customer Service afdeling tel: +32 (0) 3 212 16 40