ISO 45001 auditor competenties

In deze specificatie zijn de vereiste vaardigheden en kennis van certificatie instellingen die de implementatie van de ISO 45001 controleren.
De nieuwe technische specificatie is bedoeld voor auditors die ISO 45001 certificatiebeslissingen nemen, en zal dienen voor certificerende, accreditatie en regelgevende instanties ter bevestiging dat ISO 45001 audit- en certificatiebeslissingen zijn uitgevoerd door competente en bekwame auditors.
Andy Paine Global Technical Manager zei: "Bij Lloyd's Register zijn we gericht op het waarborgen van een consistente auditbenadering zodat ons wereldwijde netwerk van gezondheids- en veiligheidsauditors dienovereenkomstig is gekalibreerd. Het eenduidig evalueren van auditors, zowel intern als extern, zorgt voor basiskennis en vaardigheden voor iedereen en vergroot zo het vertrouwen in ISO-erkende certificering en de waarde van onafhankelijke assurance. "
ISO 45001 bevat een aantal vereisten waarvoor specifieke vaardigheden met betrekking tot gezond- en veilig werken vereist zijn om deze doeltreffend te kunnen toetsen. Zoals gebruikte terminologie, principes, concepten, hulpmiddelen en technieken. "Dit is een positieve stap voor ISO; het is noodzakelijk om een specifiek beoordelingsrichtlijn te hebben om ervoor te zorgen dat auditors over de juiste vaardigheden en competenties beschikken om het werk goed te doen, "vat Paine samen.

Voor meer informatie kunt contact met ons opnemen via tel: +32(0)3 212.16.40