Brexit: wat zijn de gevolgen voor LR klanten buiten het Verenigd Koninkrijk?

LR blijft haar klanten optimaal ondersteunen tijdens en na de Brexit-onderhandelingen.

Wij blijven onze klanten continuïteit van de dienstverlening bieden, ongeacht het resultaat van het onderhandelingsproces. Wij nemen alle noodzakelijke maatregelen om dit te waarborgen. In dit nieuwsbericht vindt u alle relevante informatie.

Het Verenigd Koninkrijk (VK) en de EU moeten de overeenkomst voor het VK om zich uit de EU terug te trekken nog afronden. Er zijn twee belangrijke onderdelen van onze activiteiten bij LR die we nauwlettend in de gaten houden voor mogelijke gevolgen:

  • Onze werkzaamheden als ‘Notified Body’ (NoBo) onder verschillende EU-richtlijnen en –voorschriften,
  • Onze werkzaamheden als ‘Recognised Organisation’ (RO) in de marine en offshore-sector, waarvoor sponsoring door een EU-vlag is vereist.

Door onze betrokkenheid bij Standaardisatie Commissies, ‘Notified Body’ forums en door onze goede relaties met de overheid en het bedrijfsleven, blijven wij nauw betrokken bij de ontwikkelingen.

We zullen het onze klanten zo gemakkelijk mogelijk maken om de NoBo- en RO-goedkeuringen te behouden en om ervoor te zorgen dat ze hun toegang tot de EU- en de Britse markt blijven behouden.

Naarmate de onderhandelingen vorderen, houden wij u via onze nieuwsberichten en via onze accountmanagers en zakelijke ondersteuningsteams op de hoogte.

Voor meer informatie over de impact van de Brexit op specifieke richtlijnen en de reactie daarop van LR, zoals de richtlijnen voor Medical Devices en Industrial Equipment, bekijkt u de Brexit informatie op de internationale website.

U kunt het antwoord op uw vraag wellicht ook vinden in onze veelgestelde vragen:

Blijft Lloyd's Register na de Brexit doorgaan met het aanbieden van Notified Body-diensten in de EU?

Ja, we doen er alles aan om onze klanten dezelfde diensten aan te bieden zowel voor als na de Brexit in de EU en het VK. In Frankrijk zijn wij door de COFRAC goedgekeurd als een aangemelde instantie voor de liftenrichtlijn met het volgende NoBo nummer: 2748.

Voor alle andere goedkeuringen in Nederland zijn aanvragen ingediend. LR is voornemens dezelfde diensten aan te bieden als momenteel wordt aangeboden door Lloyd's Register Verification BV (voor richtlijnen voor industriële installaties en transporteerbare containers) en Lloyd's Register Nederland BV (voor medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostische apparaten). We hebben aanvragen voor richtlijnen voor medische hulpmiddelen onder 93/42 / EEC en 98/79 / EC ingediend bij VWS / Directie GMT in Nederland, voor goedkeuring door Lloyd's Register Nederland BV. We hebben ook aanvragen voor ATEX, CPR, MD, MED, ND, PPE, PED en de SPVD-richtlijnen bij de RvA in Nederland ingediend voor NoBo-goedkeuring door Lloyd's Register Verification BV. Deze aanmeldingen worden momenteel beoordeeld. Daarnaast zijn er aanvragen ingediend bij De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in Nederland voor de TPED-, ADR- en RID-richtlijnen voor de NoBo-goedkeuring.

Hoe lang blijven mijn bestaande Lloyd's Register-certificaten geldig?

Met de recente aankondiging van een overgangsperiode verwachten we dat alle certificaten geldig blijven tot december 2020.

Zijn eventuele kosten ivm de Brexit, door een transfer van een notified body kosteloos?

Het besluit van het VK om de EU te verlaten kan extra kosten met zich meebrengen. Wanneer hier sprake van is wordt per klant gekeken naar mogelijke oplossingen. Een voorbeeld van mogelijke extra kosten is het opnieuw uitgeven van certificaten. Wanneer dit het geval is - wanneer certificaten door de Brexit opnieuw uitgegeven moeten worden - wordt dit kosteloos uitgevoerd. In dat geval draagt LR alle redelijke kosten. 

Welke stappen moet ik nu nemen om certificaten over te dragen die nog steeds door de EU worden erkend?

Aangezien wij bezig zijn om alle nodige maatregelen te nemen, hoeft u als klant momenteel geen verdere actie te ondernemen. Hoewel de uitkomst van onderhandelingen tussen de EU en het VK onbekend zijn, blijven we ons inzetten om de overdracht van certificaten voor al onze klanten zo eenvoudig mogelijk te maken.