Lloyd's Register geaccrediteerd voor VCA 6.0

Lloyd’s Register geaccrediteerd voor de nieuwe versie van de VCA 6.0 2017

 

Op 5 september 2018 is Lloyd’s Register geaccrediteerd voor de nieuwe versie van de VCA 6.0 2017 versie (naast de NEN EN 15224:2017).

 

Dit betekent dat we u vanaf heden tegen de nieuwe norm mogen beoordelen en certificeren.

 

De doelstelling is dat de VCA klanten met de komende her-certificatie overgaan (doch uiterlijk op 2 oktober 2021). U mag natuurlijk ook eerder overstappen en dan wordt de betreffende audit een her-certificatie audit. De looptijd voor een VCA certificaat bedraagt 3 jaar.

 

Voor meer informatie over VCA : www.lrqa.nl of www.lrqa.be


De veranderingen samengevat:

1. Terug naar de basis 

Veiligheid komt nog meer centraal te staan. Door strakker te formuleren en te ontdubbelen zijn het aantal eisen verminderd. De eisen die overblijven zijn logischer gestructureerd. Vergeleken met de vorige VCA-versie is er minder aandacht voor milieu. 

2. Werkplek: meer aandacht voor de praktijk 

De onderdelen van de VCA die over de werkplek gaan, zijn aangescherpt op basis van de laatste inzichten en feedback van gecertificeerde bedrijven. De onderdelen sluiten nu beter aan bij de veiligheidspraktijk van vandaag. Ook is er meer tijd ingeruimd voor audits op de werkplek. Het resultaat van meer tijd inruimen voor audits op de werkplek is een wijziging in de tabel voor het aantal te bezoeken projecten/werklocaties. Deze wijziging kan bij sommige klanten betekenen dat er meer projecten/werklocaties bezocht moeten gaan worden. U kunt dit terug vinden in bijlage D van de 2017/6.0 norm. Onze auditoren zullen bij het bezoek voorafgaande aan de hercertificering dit met u samen verder vaststellen. 

3. Gedrag: ruimte voor maatwerk 

Ieder bedrijf is anders. Wat bij de één werkt als het gaat om het stimuleren van veilig gedrag, hoeft bij de ander (nog) niet op die manier te werken. Het vakgebied gedragsbeïnvloeding is bovendien volop in ontwikkeling en bedrijven moeten de kans krijgen om op die ontwikkelingen in te spelen. Daarom komt er meer ruimte voor een maatwerkaanpak van de gedragsaspecten van VCA. Het observatieprogramma uit de vorige VCA-versie is vervangen door een programma voor VGM-bewustzijn en -gedrag, dat verplicht is voor VCA**-bedrijven. 

4. Meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten 

De positie van de zzp’er binnen de VCA is verduidelijkt. Door meer verplichte vragen op te nemen voor het certificatieniveau VCA*, verhogen we de betrouwbaarheid van partijen aan het begin van de keten. Ook moeten inhurende partijen (meestal VCA**- en VCA Petrochemie-bedrijven) onderaannemers op meer punten toetsen dan nu het geval is. 

5. VCA en andere landen: meer gelijkwaardigheid en betere toepasbaarheid 

Met de komst van VCA 2017/6.0 is er één schema voor Nederland en België. Deze landen leggen geen eigen accenten meer. De nieuwe versie is zo ingericht dat ook andere landen deze makkelijk kunnen gebruiken, met een duidelijke ondergrens van wat zij precies moeten regelen. 

Overgangsregeling 

Uiteraard betekent een nieuwe norm dat u als gecertificeerd bedrijf over moet naar de nieuwe norm. Hiervoor heeft SSVV bepaald dat u met de eerst volgende hercertificering, doch uiterlijk 2 oktober 2021 over moet zijn op de nieuwe norm. 

Dit betekent dat u zelf er voor zorg moet dragen dat u bij de komende hercertificering de nieuwe norm al volledig aantoonbaar moet hebben ingevoerd. Als gebruikelijk zal onze auditor met u tijdens die audit alle verplichte elementen en de door u gekozen aanvullende vragen doornemen om vast te stellen dat uw organisatie de overgang naar de nieuwe norm goed heeft gedocumenteerd en geïmplementeerd. 

Op de website van SSVV kunt u naast de overgangsregeling ook nog andere bijzonderheden en interpretatie besluiten terug lezen over zo wel de nieuwe als de bestaande VCA norm. 

Nieuwe logo’s VCA 

Graag willen wij u er ook attent op maken dat SSVV en BeSaCC de beeldmerken van onder andere het VCA schema heeft vernieuwd. Ook hier is een overgangsregeling voor van toepassing. Hoewel er nog veel tijd is om dit door te voeren in uw organisatie, willen wij u hier toch graag attent op maken dit nu al bewust te gaan plannen. Mede omdat bijvoorbeeld voertuigen lang mee gaan en dus de oude logo’s daarom mogelijk te lang worden gebruikt. Logo’s kunt u vinden op de website www.vca.nl onder: diensten -> VCA –> gebruik van het logo. Hierbij de directe link.

vca logo

Tarieven afdracht SSVV per gecertificeerde organisatie 

Ook de tarieven voor afdracht aan SSVV zijn met de nieuwe norm veranderd. Onderstaand vind u de tarieven die gelden vanaf het moment dat u voor de nieuwe VCA 2017/6.0 gecertificeerd bent. 

VCA*   €85

VCA**  €150

VCA-P  €150

Eerder overstappen op de nieuwe VCA norm, is dit mogelijk?

Wilt u eerder dan de hercertificering over op de nieuwe VCA norm dan is dit uiteraard ook mogelijk. U dient hiervoor contact met onze Customer Services afdeling op te nemen zodat wij dit voor u kunnen inplannen. Bel naar 010 - 2018 401 of mail ons op info@lrqa.nl. De overgang zal bestaan uit een vervroegde doch volledige hercertificatie met bijbehorende projecten/werklocaties bezoeken. Het gevolg is wel dat uw certificaat in looptijd vanaf het positieve technische review moment na de hercertificering weer 3 jaar geldig is.