Riskplaza

Wat is Riskplaza?

Riskplaza is een databank die informatie bevat over mogelijke gevaren van ingrediënten en maatregelen die kunnen worden genomen om deze gevaren te beheersen. Riskplaza en de hierin opgenomen informatie is toegankelijk voor de levensmiddelenketen, de overheid en de bij het Riskplaza-audit+-systeem betrokken instanties. Stichting Riskplaza zorgt er met deskundigen uit de aangesloten sectoren, de NVWA en certificerende instellingen voor dat Riskplaza de meest actuele informatie bevat. Daarmee vormt Riskplaza een gezamenlijke waarheid en is het een door de overheid erkend garantiesysteem Vindt er een inhoudelijke wijziging plaats in Riskplaza, dan stelt de stichting de Riskplaza-deelnemers hiervan via een nieuwsbrief op de hoogte. Het Riskplaza-audit+ systeem is sinds januari 2017 een door de RvA geaccepteerd kwaliteitsschema.

 

Voor wie is Riskplaza bestemd?

Voedingsmiddelenbedrijven zijn verantwoordelijk voor de producten die zij inkopen en op de markt brengen. Uiteraard moet van deze producten en ingrediënten de voedselveiligheid geborgd zijn. Daarbij mag een afnemer echter niet alleen vertrouwen op het voedselveiligheidscertificaat van zijn leverancier. Om de genoemde sectoren bij de borging van voedselveiligheid van ingrediënten zoveel mogelijk werk uit handen te nemen, is het Riskplaza-audit+-systeem ontwikkeld. Bij het Riskplaza-audit+-systeem wordt gebruik gemaakt van de informatie uit de Riskplaza-database.

Bij een Riskplaza-audit+ voert een certificerende instelling (CI) bij een deelnemend bedrijf een aanvullende audit voedselveiligheid uit bovenop het al aanwezige voedselveiligheidscertificaat (HACCP, IFS, BRC, ISO 22000 of FSSC 22000, handelshuizen met BRC Agents&Brokers, BRC Storage&Distribution met module ‘groothandel’ of IFS Broker). Deze aanvullende audit voedselveiligheid is gericht op de borging van de voedselveiligheid van ingrediënten. Tijdens de audit moet een bedrijf kunnen aantonen dat de mogelijke gevaren van ingrediënten zijn beheerst.

Het doel van Riskplaza

De online database Riskplaza helpt u bij het opzetten van een gecertificeerd kwaliteitssysteem. De Riskplaza database kan ondersteuning bieden bij de volgende voedselveiligheidssystemen of standaarden: BRC, IFS, FSSC 22000. Gebruik maken van de Riskplaza database biedt de volgende voordelen bij het opstellen van een voedselveiligheidssysteem:

  • Betere borging voedselveiligheid ingrediënten
  • Inzicht in wettelijke normen
  • Minder tijd kwijt met beantwoorden leveranciersbeoordelingen
  • Verminderd toezicht NVWA grondstofgevaren

Voordelen van Riskplaza-certificering door Lloyd's Register

  • Lloyd's Register is door Stichting Riskplaza geaccepteerd.
  • Onze ervaren assessors beschikken over specifieke en praktische ervaring binnen de sector. Zij hebben relevante opleidingen en cursussen afgerond, zowel binnen de voedingsmiddelen en voedermiddelensector, als op het gebied van auditing. Bovendien verwacht Lloyd's Register van haar werknemers dat zij hun kennis, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen voortdurend ontwikkelen.
  • Combinatie audits met ISO22000/FSC22000/ ISO9001 en BRC/IFS zijn mogelijk, waardoor de efficiency van het auditproces wordt verhoogd.
  • Lloyd's Register is één van de toonaangevende certificatie-instellingen in de wereld met een onberispelijke reputatie, waarvan de certificaten en verklaringen zijn erkend door vele partijen over de hele wereld. Lloyd's Register biedt Riskplaza certificering. Stichting Riskplaza publiceert gecertificeerd bedrijven op haar website.

De website van Riskplaza, www.riskplaza.nl, geeft veel extra informatie over deze norm.