Autocontrolegidsen

Autocontrole is het geheel van maatregelen die door de operatoren worden genomen om ervoor te zorgen dat de producten in alle stadia van de productie, verwerking en distributie die onder hun beheer vallen:

  • voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake voedselveiligheid
  • voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake kwaliteit van zijn producten, waarvoor het FAVV bevoegd is
  • voldoen aan de voorschriften inzake traceerbaarheid en het toezicht op de effectieve naleving van deze voorschriften

Een "autocontrolegids" is een document:

  • opgesteld door een sector en bestemd voor de operatoren van die sector
  • met aanwijzingen hoe men kan voldoen aan de wettelijk opgelegde vereisten voor hygiëne, traceerbaarheid en autocontrole
  • goedgekeurd door het Agentschap.

Waarom is het interessant een gids te gebruiken?

  • Eerst en vooral vormt de gids een hulp bij het invoeren van een autocontrolesysteem binnen de bedrijven.
  • Vervolgens bieden de gidsen aan de bedrijven de mogelijkheid om beroep te doen op certificerende organismen om gecombineerde audits uit te voeren waarbij gelijktijdig het autocontrolesysteem en privé-lastenboeken worden gevalideerd. Indien de audits een gunstig resultaat opleveren kunnen dan ook certificaten worden bekomen.

Wij kunnen audits uitvoeren tegen volgende autocontrolegidsen: 

G002 : Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie

G005 : Gids autocontrolesysteem consumptie-ijsindustrie

G006 : Generische autocontrolegids voor pluimveeslachthuis en - uitsnijderij en inrichtingen die gehakt vlees, vleesbereidingen, separatorvlees op basis van pluimveevlees produceren

G014 : Gids Autocontrole: aardappelen-groenten-fruit verwerkende industrie en handel

G017: Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen

G019: Gids voor het ontwikkelen van autocontrolesystemen bij de productie van voedingsmiddelen in de sectoren : Vleesproducten - Kant en klaar gerechten - Salades - Natuurdarmen

G022: Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline-, suikergoed- en ontbijtgranenindustrie

G026: Autocontrolegids voor de brood- en banketbakkerij

G029: Autocontrole gids van de productiebedrijven van verpakt water, frisdranken en sappen en nectar

G039: Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de groothandel in voedingswaren