BRC Food

Meer dan de helft van alle voedingsmiddelen die in Groot-Brittannië verkocht worden, zijn producten van het huismerk van detailhandelaars. Op basis van de Food Safety Act van 1990 moeten deze detailhandelaars ‘due diligence’ kunnen aantonen en kunnen garanderen dat hun producten op een manier geproduceerd werden die veilig is voor de consument.

Onder leiding van het British Retail Consortium (BRC) sloegen een groot aantal van de belangrijkste detailhandelaars in Groot-Brittannië de handen in elkaar en combineerden de basisprincipes van hun eigen individuele systemen tot de BRC Global Standard for Food Safety, een standaard die voor het eerst gepubliceerd werd in 1998. Deze standaard werd ontwikkeld om detailhandelaars te ondersteunen om aan de wettelijke vereisten te voldoen en het hoogste beschermingsniveau te kunnen garanderen voor de consumenten.

De standaard omvat vereisten voor een HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)-systeem dat aan de vereisten van de Codex Alimentarius voldoet, een gedocumenteerd kwaliteitsmanagementsysteem en de controle van de milieustandaarden, producten, processen en personeel in de fabriek.

Wat zijn de voordelen van certificatie voor mijn bedrijf?

Voedselfabrikanten die aan detailhandelaars leveren die het systeem onderschrijven, zijn nu verplicht om hun systeem af te stemmen op deze standaard.

Toen deze standaard voor het eerst gepubliceerd werd in 1998, was een van de belangrijkste doelstellingen een algemene standaard te voorzien om verwarring en overlapping van systemen die voordien bij de verschillende detailhandels van kracht waren, te vermijden. Bijkomende voordelen zijn:

  • leveranciers kunnen hun status bekendmaken bij klanten die de standaard onderschrijven
  • omvat alle aspecten van productveiligheid en wettelijke verplichtingen
  • omvat een deel van de vereisten met betrekking tot due diligence van zowel de leverancier als de detailhandelaar
  • vereist permanente observatie en bevestiging van follow-up van correctieve acties bij non-conformiteit
  • kan gecombineerd worden met andere standaarden

Het certificatiebezoek omvat een inspectie van uw HACCP- en managementsystemen, naast een milieu-inspectie van de fabriek. Het bezoek omvat de voorbereiding van het auditverslag, dat u na goedkeuring ontvangt. In samenspraak met u sturen we dit verslag ook door naar uw klanten om bekend te maken dat u aan de vereisten van de standaard voldoet.
Het systeem vereist dat het certificatieproces uitgevoerd wordt door een derde partij die onafhankelijk en competent is. LRQA werd door het UKAS geaccrediteerd voor de Europese standaard EN 45011 en is momenteel de enige instantie die geaccrediteerd is voor de vier BRC-standaarden.