BRC Consumer Products

De BRC Consumer Products-standaard werd ontwikkeld door het British Retail Consortium, de belangrijkste handelsorganisatie die de belangen van detailhandelaars behartigd. De standaard omschrijft de vereisten die aan fabrikanten of verpakkingsbedrijven gesteld worden om veilige en wettige producten met een consistente kwaliteit te produceren. De standaard is van toepassing op de meeste consumenten- en huishoudelijke goederen binnen de non-foodsector: van speelgoed en wenskaarten over doe-het-zelfproducten, witgoed, textiel en meubelen tot geneesmiddelen met vrije aflevering. De standaard geldt voor fabrikanten die leveren aan detailhandelaars in Groot-Brittannië, ongeacht in welk land ze gevestigd zijn. 

Hij werd ontworpen om klanten de garantie te kunnen bieden dat de producten die ze kopen voldoen aan alle wettelijke en/of veiligheidsvereisten en veilig in gebruik zijn. Certificatie volgens deze standaard is een bewijs dat uw bedrijf conform de wettelijke vereisten van ‘due diligence’ handelt, zoals vastgelegd in de European General Safety-richtlijn 2001/95/EG. Deze standaard is ook een garantie dat uw producten consequent voldoen aan bepaalde sectorspecifieke vereisten, zoals de laagspanningsrichtlijn of de richtlijn betreffende de veiligheid van speelgoed en helpt fabrikanten om te voldoen aan de vereisten van Good Manufacturing Practices (goede wijze van produceren).

Alle producten worden op basis van hun risiconiveau voor de consument ingedeeld in drie categorieën. Elke categorie heeft specifieke auditvereisten.

LRQA is de ideale partner voor de certificatie van uw bedrijf volgens deze standaard. Wij zijn een van de twee certificatie-instanties die door het UKAS in maart 2008 voor deze standaard geaccrediteerd werden.

De laatste versie van de standaard werd ontwikkeld in samenwerking met de Retail Industry Leaders Association, die gevestigd is in Washington, VS (RILA) en richt zich op de Britse en Noord-Amerikaanse mark


Wat zijn de voordelen van certificatie voor mijn bedrijf?

  • Wettelijk - certificatie volgens deze standaard is een bewijs dat uw bedrijf conform de wettelijke vereisten van ‘due diligence’ handelt, zoals vastgelegd in de Europese richtlijn inzake algemene productveiligheid 2001/95/EG.
  • Best practices - deze standaard is ook een garantie dat uw producten consequent voldoen aan bepaalde sectorspecifieke vereisten, zoals de laagspanningsrichtlijn of de richtlijn betreffende de veiligheid van speelgoed en helpt fabrikanten om te voldoen aan de vereisten van Good Manufacturing Practices (goede wijze van produceren).
  • Kostendaling – dankzij permanente verbetering van de processen, wat resulteert in operationele efficiëntie.

Waarom kiezen voor LRQA voor certificatie volgens de BRC Global Standard for Consumer Products?

  • Ervaring

LRQA speelt een voortrekkersrol bij de ontwikkeling van standaarden en is al jarenlang betrokken bij SMS-beoordelingen en certificatie.

  • Bewezen staat van dienst

Ons klantenbestand omvat belangrijke spelers uit de financiële sector, telecommunicatie, software, internet, consultancy, justitie en overheid.

  • BRC-experts

Onze assessors hebben jarenlange ervaring in de voedingsmiddelen- en productiesectoren en bieden een pragmatische, kwaliteitsvolle service.