BRC / IoP

Fabrikanten en leveranciers van verpakkingsmaterialen die gebruikt worden voor het verpakken van producten van het huismerk van detailhandelaars moeten de juiste systemen en controles implementeren om te kunnen garanderen dat de verpakkingen geschikt zijn en veilig zijn voor food- en non-foodproducten.

Het British Retail Consortium (BRC) en het Institute of Packaging (ook gekend als The Packaging Society) ontwikkelden samen deze technische standaard om detailhandelaars en voedselfabrikanten te helpen om te voldoen aan de wettelijke voorschriften. Een van de belangrijkste doelstellingen van deze standaard is de consument te helpen beschermen door een evaluatiebasis aan te bieden voor bedrijven die verpakkingsmaterialen voor voedingsmiddelen leveren aan detailhandelaars.

Beide instanties ontwikkelden ook een gemeenschappelijke standaard en een gemeenschappelijk protocol dat externe beoordeling mogelijk maakt door een competente derde partij die onafhankelijk is van zowel de voedingsmiddelenfabrikant als de producent/leverancier van de verpakkingsmaterialen. LRQA is door het UKAS geaccrediteerd voor de Europese standaard EN 45011, wat in combinatie met onze expertise in de voedingsmiddelensector betekent dat wij de ideale partner zijn voor bedrijven die aan deze standaard moeten voldoen.

Sinds de standaard in 2001 gepubliceerd werd, kreeg hij een breed draagvlak en werd hij toegepast bij grote detailhandelaars, fabrikanten en verpakkingsbedrijven over de hele wereld.

Wat zijn de voordelen van certificatie voor mijn bedrijf?

Verpakkingsfabrikanten en –leveranciers hebben jarenlang hygiëneaudits laten uitvoeren om hun “due diligence” te garanderen en hun infrastructuur en werkwijze te verbeteren. Daarnaast werden ze ook onderworpen aan audits van klanten.

De meest recente versie van de standaard biedt een nieuwe kijk op kwaliteit en de functionele aspecten van verpakken die goed samengaat met de gevestigde hygiënevereisten in fabrieken.

Het certificatiebezoek omvat de controle van uw managementsysteem voor gevaren en risico’s, uw technisch managementsysteem met inbegrip van kwaliteits- en hygiënesystemen en fabrieksstandaarden, producten, processen en personeel. Het bezoek omvat de voorbereiding van het auditverslag, dat u na goedkeuring ontvangt. Dat kan u naar uw klanten doorsturen als bewijs dat u aan de vereisten van de standaard voldoet.

Certificatie volgens deze standaard biedt tal van voordelen. Dit draagt bij tot het beperken of zelfs vermijden van meervoudige beoordelingen. Daarnaast zorgt het ook voor minder onderbrekingen van uw activiteiten, minder administratie en dus ook lagere kosten. Bijkomende voordelen zijn:

  • één enkel verificatieprogramma dat regelmatige verslaggeving naar detailhandelaars en andere partijen mogelijk maakt,
  • alomvattend en toegespitst op kwaliteit, wettelijke voorschriften en productveiligheid,
  • omvat een deel van de vereisten met betrekking tot due diligence van de fabrikant/leverancier, de verpakker/afvuller en de detailhandelaar,
  • regelmatige observatiebezoeken helpen u om permanente verbetering van uw systemen voor kwaliteit, hygiëne en productveiligheid te garanderen,
  • gestandaardiseerde verslaggeving geeft overzichtelijke informatie over hoe vestigingen aan de vereisten voldoen.