BRC Storage & Distribution

Deze standaard, die voor het eerst gepubliceerd werd in 2006, werd ontworpen om best practices te garanderen inzake handling, opslag en/of distributie van voedingsmiddelen, consumentengoederen en verpakkingsmaterialen. De standaard biedt een kader voor best practices in elk bedrijf dat betrokken is bij de opslag en/of distributie van goederen. Net als alle BRC-standaarden eist deze standaard van bedrijven dat ze een permanente verbetering van hun systemen nastreven. De standaard is van toepassing op alle vormen van transport.

De belangrijkste wijzigingen die in de laatste versie van de standaard opgenomen werden, omvatten een nieuwe paragraaf over het engagement van het management, waarin gewezen wordt op de rol van het topmanagement bij het verkrijgen van certificaten en de invoering van een risicogebaseerde aanpak voor compliance inzake de handling van consumentengoederen en verpakkingsmaterialen.

Wat zijn de voordelen van certificatie voor mijn bedrijf?

Dankzij de publicatie van de Storage and Distribution-standaard kan elk bedrijf dat een rol speelt in de toeleveringsketen van productie tot verkoop profiteren van een onafhankelijke audit.

Deze risicogebaseerde standaard legt sterk de nadruk op een analyse van gevaren en risico’s om potentiële risico’s voor de veiligheid van een product te identificeren en te beheren. De standaard legt een gedocumenteerd kwaliteitsmanagementsysteem op. Dit wordt aangevuld met specifieke vereisten voor best practices bij het beheer van de activiteit, de toestand van alle opslagplaatsen en het personeel van de vestiging.

De standaard bestaat uit aparte modules voor de verschillende sectoren die deel uitmaken van de toeleveringsketen, waaronder opslag, distributie, groothandel en gecontracteerde speciale dienstverlening. Afhankelijk van hun activiteiten kunnen bedrijven certificatie krijgen voor een of meerdere modules. Als een bedrijf gecertificeerd is voor de opslagmodules, dan moet het ook altijd gecertificeerd worden voor groothandel en gecontracteerde dienstverlening.