EN 9100 Kwaliteitsmanagement voor de luchtvaartindustrie

Het geheel van EN 9100-standaarden is gebaseerd op ISO 9001, met specifieke aanvullingen en interpretaties voor de ruimtevaartsector. De nadruk wordt gelegd op de domeinen die de grootste impact hebben op de veiligheid, de betrouwbaarheid en de compliance met de regelgeving van ruimtevaartproducten.

Bent u groothandelaar, runt u een onderhoudsbedrijf of bent u fabrikant in de ruimtevaartsector? LRQA kan u alle certificaten uitreiken van EN 9100 tot EN 9110 en EN 9120.

Als marktleider op het vlak van Business Assurance services binnen de ruimtevaartsector kennen we de uitdagingen waar u voor staat. Onze assessors zijn ruimtevaartingenieurs en experts binnen de sector die voldoen aan de noden van uw bedrijf en voor een doeltreffende en grondige doorlichting van uw systeem zorgen.

Wat zijn de voordelen van EN 9100 voor mijn bedrijf?

EN 9100-certificatie biedt voordelen voor leveranciers die compliance voor specifieke sectoren moeten kunnen aantonen. Dit biedt aanzienlijke voordelen bij het beperken of zelfs vermijden van dubbele beoordelingen. Daarnaast zijn er ook minder onderbrekingen van de activiteiten, minder administratie en dus ook minder kosten. Andere belangrijke voordelen van EN9100:

  • gelijkaardig formaat als ISO 9001 en ISO 14001 en dus gemakkelijk te integreren in de standaarden die u momenteel gebruikt
  • wereldwijd erkend, geeft toegang tot de best practices uit de hele ruimtevaartsector
  • beperkt de nood aan audits door andere partijen
  • stelt u in staat om aan de belangrijkste ruimtevaartfabrikanten te leveren

De certificatie wordt uitgereikt conform het wereldwijd geldende IAQG-certificatieschema AS 9104, dat enkel van toepassing is op ruimtevaartproducten. De beoordelingen worden uitgevoerd door gespecialiseerde assessors die erkend werden door de ruimtevaartsector en geregistreerd zijn in de database van het IAQG Online Aerospace Supplier Information System (OASIS). De beoordeling maakt gebruik van procesgebaseerde methodes die beschreven zijn in AS 9101D en gerapporteerd worden door middel van verslagen waarin de efficiëntie van processen beschreven wordt. Samenvattingen van deze verslagen worden opgenomen in het IAQG OASIS-systeem.