FSSC 22000 Voedselveiligheid

FSSC 22000 is een combinatie van ISO 22000, de wereldwijde standaard voor managementsystemen voor voedselveiligheid, en PAS 220/223, een standaard die ontwikkeld werd om de voorwaarden die aan voedingsmiddelen, verpakkingen van voedingsmiddelen en fabrikanten van ingrediënten gesteld werden, vast te leggen. Deze standaard is de eerste wereldwijd erkende voedselveiligheidsstandaard die speciaal gericht is op de sector van voedingsmiddelenfabrikanten.

FSSC 22000 omvat transport en opslag ter plaatse, indien deze elementen deel uitmaken van de activiteiten. De standaard is van toepassing op alle fabrikanten van voedingsmiddelen en voedselverpakkingen, ongeacht hun omvang en de complexiteit en status van hun bedrijf.
Het systeem is opgesplitst in vier delen:

  • Deel I – vereisten voor voedselveiligheidssystemen en richtlijnen over hoe certificatie wordt aangevraagd
  • Deel II: vereisten voor het verlenen van certificatie, inclusief de regelgeving voor certificatie-instanties en harmonisatiecomité
  • Deel III – vereisten voor het verlenen van accreditatie, inclusief de regelgeving voor accreditatie-instanties
  • Deel IV – regelgeving voor de raad van stakeholders

Het FSSC-systeem werd door het Global Food Safety Initiative (GFSI) vergeleken met de vereisten zoals vooropgesteld in de GFSI-richtlijnen.

Wat zijn de voordelen van FSSC 22000 voor mijn bedrijf?

Deze standaard is een antwoord op de fragmentering van standaarden binnen de voedingsindustrie. Als reactie op voedselschandalen hebben grote fabrikanten en detailhandelaars standaarden op maat geïntroduceerd die nu door FSSC 22000 samengebracht worden tot een basisstandaard waaraan indien nodig specifieke vereisten toegevoegd kunnen worden.

Dit maakt het voor producenten en leveranciers veel eenvoudiger om aan een heel uiteenlopende waaier van klanten te verkopen. Fabrikanten hebben meer controle over hun processen en krijgen een holistische kijk op hun bedrijf. De audits vormen ook de basis voor permanente verbetering en benchmarking op wereldschaal. Standaardisering maakt het gemakkelijker om nieuwe markten aan te boren en nieuwe klanten te winnen. Het systeem is gericht op:

  • meer transparantie inzake standaarden voor voedingsmiddelen,
  • wereldwijde standaarden die door iedereen erkend worden,
  • efficiëntere beoordeling door een derde partij die de lastige taak van regulatoren overneemt, wat hen in staat stelt om de nieuwe standaarden te gebruiken als basis voor de beoordelingen,
  • kostenbesparing door efficiënte processen en gestroomlijnde audits

Fabrikanten die reeds ISO 22000-gecertificeerd zijn, moeten enkel een analyse op basis van PAS 220/223 ondergaan om de FSSC 22000-certificatie te verkrijgen. Voor fabrikanten die nog niet ISO 22000-gecertificeerd zijn, is een gap analyse vereist om na te gaan welke de meest praktische methode is om een FSSC 22000-certificaat te verkrijgen.