IFS

Wat is IFS?

IFS is een internationale norm voor het auditen van toeleveranciers van retailers in de voedselketen (in de basis opgezet voor huismerken ‘private labels’ van retailers en groothandelaren). IFS is een internationale standaard toepasbaar voor alle producerende- en logistieke bedrijven binnen de voedingsmiddelen keten. Voor IFS is het noodzakelijk dat deze standaard getoetst wordt door een geaccrediteerde certificatie instelling zoals LRQA. IFS biedt een kader om bedrijven binnen de voedselketen objectief met elkaar te vergelijken, IFS biedt hierdoor transparantie door de gehele supply-chain. Door de opzet en rapportage van de IFS audit biedt IFS de mogelijkheid om kosten te reduceren voor zowel de toeleverende bedrijven evenals de retailers. Eigenaar van de IFS standaard zijn de Duitse, Franse en Italiaanse Retail organisaties

Wie gebruiken IFS?

Producenten, tussen handel evenals logistieke dienstverleners binnen de voedingsmiddelen keten kunnen IFS gecertificeerd worden. Binnen IFS komen onderwerpen als management verantwoordelijkheid, HACCP (gebaseerd op de Codex Alimentarius), product- proces en productieomgeving beheersing en meting analyse en verbetering aan de orde. IFS certificatie is niet van toepassing voor handels organisaties met enkel een kantoor echter geen direct contact met voedingsmiddelen, transport of op- en overslag activiteiten.