Wat is IFS logistiek?

Voedselveiligheid tijdens transport en opslag

IFS Logistiek is de standaard voor voedselveiligheid tijdens transport en opslag. Deze standaard voor logistieke bedrijven die actief zijn in de voedingsmiddelenindustrie stelt zich enerzijds tot doel de lacunes tussen productie en handel op te vullen.  Anderzijds wil deze standaard het transport en de opslag van voedingsmiddelen meer opnemen in het kwaliteitsmanagement.

Ook de EU stelt steeds hogere eisen aan de traceerbaarheid van goederen. Door de volledige toeleveringsketen transparanter te maken, komt de transportsector via de naleving van deze standaard tegemoet aan deze eis.

De IFS Logistics-standaard is zowel van toepassing op food- als op non-foodproducten en omvat alle activiteiten die deel uitmaken van de transportketen. Hiertoe behoren naast transport ook opslag, distributie, laden en lossen enz. Deze standaard is bovendien van toepassing op alle transportmethodes zoals transport via de weg, via het spoor en via de waterwegen.