ISO 14001 PRISM

Gebruik PR!SM, de 6-stappenmethode van LR, een handig alternatief voor de beoordeling van uw milieumanagementsysteem in twee fases. Met PR!SM bouwt u een bijkomend certificatiemanagementsysteem op naast een bestaand systeem, en dat volgens uw eigen tempo en met de hulpmiddelen die u ter beschikking heeft. Om via deze weg een ISO 14001-certificatie te verkrijgen, moet u in het bezit zijn van een ISO 9001-certificatie bij LR of bereid zijn om uw door UKAS geaccrediteerde certificatie volledig kosteloos naar ons over te dragen.

Uw LR-assessor zal bij elk bezoek samen met u aan een ander aspect van uw milieumanagementsysteem werken. Na elke succesvol afgeronde fase krijgt u een Statement of Commitment. Na een succesvol afgeronde finale beoordelingsfase krijgt u de ISO 14001-certificatie. Dit betekent dat u over documenten beschikt die uw vooruitgang en dus uw engagement op milieuvlak bewijzen tegenover uw stakeholders. De implementatie van een EMS levert u dus al snel voordeel op.

Wat zijn de voordelen van ISO 14001 voor mijn bedrijf?

Certificatie volgens de internationaal erkende EMS-standaard ISO 14001 wordt meer en meer gekozen door bedrijven die hun milieuprestaties kracht willen bijzetten. De implementatie van een degelijk EMS is een efficiënte manier om uw milieurisico’s te beperken, te voldoen aan de wettelijke voorschriften en uw bedrijfsmanagement in de verf te zetten.

Een efficiënt EMS met ISO 14001-certificatie kan bijdragen tot een meer kostenefficiënte en milieubewuste werking door de impact van het bedrijf te beheren, met inbegrip van die welke het kan beheren en beïnvloeden, en tegelijkertijd te voldoen aan de geldende milieuwetgeving en het interne milieubeleid.