ISO 22000

Wat is ISO 22000?

ISO 22000 is een standaard die u ondersteunt bij het beheer van de voedselveiligheid. Deze internationale standaard omschrijft de vereisten die aan een managementsysteem voor voedselveiligheid gesteld worden en omvat interactieve communicatie, systeemmanagement, vereiste programma’s en HACCP-principes.

Wie kan gebruikmaken van ISO 22000?

ISO 22000 is de eerste standaard die van toepassing is op alle schakels van de voedselketen: “van boer tot bord”. Dit omvat leveranciers van non-foodproducten en –diensten, zoals onderhoud, fabrikanten van apparatuur en transportbedrijven. ISO 22000 is een onmisbare standaard voor u, ongeacht of u een klein, middelgroot of groot bedrijf, een bakkerij met 10 werknemers of een verpakkingsbedrijf runt, of u een internationale voedselfabrikant bent of een supermarkt uitbaat.

De voordelen

  • Bewijs uw engagement: deze standaard helpt u bij het beheren van gevaren en risico’s op het vlak van voedselveiligheid en is een publiek bewijs van uw engagement.
  • Vertrouwen van stakeholders: als uw klanten vertrouwen in u hebben, dan hebben consumenten en wetgevers dat ook.
  • Eenvoudige integratie: hetzelfde formaat als ISO 9001 en ISO 14001 en dus gemakkelijk te integreren in de standaarden die u momenteel gebruikt.
  • Geprefereerde leverancier: ISO 22000 is een standaard die wereldwijd in de hele voedingsindustrie erkend wordt. Grote voedselfabrikanten hechten veel belang aan deze standaard.
  • Bespaar tijd en geld: momenteel hebben heel wat bedrijven verschillende standaarden voor voedselveiligheid nodig. Dit betekent dat er vaak overlappingen zijn tussen verschillende standaarden, waardoor u meer tijd en geld moet investeren om de nodige certificaten te verkrijgen. ISO 22000 is de tool bij uitstek om alle HACCP-gebaseerde standaarden samen te brengen.

Verwante LRQA-services 

Gap analyse & voorbereidende assessments als voorbereiding op uw certificatie