ISO 45001 Gezond en veilig werken

Wat is ISO 45001?

ISO 45001 is de nieuwe internationale norm voor gezond en veilig werken en vervangt de OHSAS 18001. Wanneer u werkt volgens de ISO 45001 standaard creëert u een gezonde en veilige werkomgeving voor uw organisatie. Alles wat u moet weten over de overgang naar de nieuwe standaard vindt u hier.

Waarom is de ISO 45001 geïntroduceerd?

Steeds meer bedrijven positioneren zich op de internationale markt en handelen wereldwijd. Velen worden geleid door lokale normen voor gezondheid en veiligheid op het werk. Het succes van de globalisering vraagt ​​echter om nieuwe maatregelen om de gezondheid op het werk en de werkplek effectief te bevorderen. Veilige en gezonde werkplekken zijn immers fundamentele voorwaarden voor effectieve werkprocessen, het is een kwaliteitskenmerk van bedrijven met een hoog prestatievermogen. Om deze reden is het "International Organization for Standardization (ISO) Project Committee PC 283" belast met het ontwikkelen van een nieuwe standaard voor gezondheid en veiligheid op het werk.

Het resultaat van deze inspanningen is de nieuwe internationale standaard ISO 45001. Deze is gepubliceerd op 12 maart 2018 en vervangt de eerder gebruikte standaard OHSAS 18001. De nieuwe standaard is gericht op de groeiende eisen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk.

Innovaties in ISO 45001

Analoog aan andere herziene normen (bijvoorbeeld de nieuwe ISO 9001: 2015) is de nieuwe norm voor gezondheid en veiligheid op het werk gebaseerd op de zogenaamde High Level Structure. Dit is de grootste verandering ten opzichte van de OHSAS 18001 en betekent consistentie in termen van structuur, gemeenschappelijke voorwaarden en gemakkelijke integratie met reeds geïmplementeerde managementsystemen.

Bovendien wordt de context van de organisatie belangrijker. Niet alleen de effecten van gezondheids- en veiligheidsaspecten op het eigen bedrijf moeten worden overwogen, maar een blik voorbij de eigen neus is nodig. Externe belanghebbenden (bijv. leveranciers, autoriteiten) moeten ook worden overwogen.

De nieuwe standaard handhaaft ook de verantwoordelijkheid van het hoogste hiërarchische niveau. Het topmanagement moet meer betrokken zijn bij gezondheids- en veiligheidskwesties en een leidende rol spelen.

Voordelen van ISO 45001 t.o.v. OHSAS 18001

Vergeleken met de OHSAS 18001 bevat de nieuwe norm duidelijkere eisen en formuleringen. Dankzij de nieuwe standaard kan er sneller op gezondheids- en veiligheidsrisico's worden geanticipeerd en kunnen in een vroeg stadium passende aanpassingen of preventieve maatregelen worden geïmplementeerd. Minder ongevallen op het werk en een vermindering van beroepsziekten zijn het gevolg. Tegelijkertijd voldoen bedrijven aan de wettelijke vereisten door een functionerend systeem voor gezondheid en veiligheid op het werk in te richten.

Andere voordelen:

  • vereenvoudigde integratie in bestaande managementsystemen, b.v. ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) en ISO 14001 (milieumanagement)
  • Bevorder relevantie en bewustzijn van gezondheid en veiligheid door commitment top management
  • Bevordering van het begrip van in- en externe beïnvloedende factoren door sterke focus op de context van de organisatie
  • Versterken van het imago van de organisatie bij medewerkers, klanten en leveranciers

Download ISO 45001 informatie

GAP Analyse ISO 45001

Wat betekend de GAP Analyse voor uw organisatie? Wat zijn de ervaringen en wat is een goede voorbereiding? Lees het in dit Whitepaper.

ISO 45001?
10 dingen die je moet weten!

Dé 10 dingen die je écht moet weten over ISO 45001. Inclusief een utigebreide vergelijking tussen OHSAS 18001 en ISO 45001.