ISO 50001 Energiemanagement

ISO 50001 biedt een kader voor fabrieken, commerciële, institutionele en overheidsgebouwen, alsook voor volledige bedrijven om best practices inzake energiemanagement te promoten en een goed energiemanagement aan te moedigen. De standaard biedt richtlijnen voor het benchmarken, meten, documenteren en rapporteren van energieverbeteringen en beoogde dalingen van de uitstoot van broeikasgassen. De standaard kan ook nuttig zijn bij het evalueren van gebouwen en het prioriteren van de implementatie van nieuwe energie-efficiënte technologieën.

Onze ervaren beoordelingsteams met kennis ter zake kunnen helpen bij het uittekenen van een transparante en stapsgewijze overstap van bestaande energie- en milieumanagementsystemen met ISO 14001- of BS EN 16001-certificatie naar ISO 50001-certificatie.  Daarnaast garandeert onze stapsgewijze aanpak dat uw certificatie kostenefficiënt verloopt en uw bedrijfsactiviteiten minimaal verstoord worden.

Onze unieke Business Assurance-aanpak biedt tastbare voordelen dankzij een combinatie van gestructureerd projectmanagement en duidelijke communicatie.

Wat zijn de voordelen van ISO 50001 voor mijn bedrijf?

ISO 50001 biedt een aantal belangrijke voordelen:

  • verhoogde energie-efficiëntie,
  • kostendaling en dus concurrentievoordeel,
  • verbeterde milieuprestaties, productiviteit en compliance,
  • biedt transparantie en vereenvoudigt de communicatie inzake het beheer van energiebronnen
  • beperkt de risico’s en verhoogt de energieveiligheid
  • kan geïntegreerd worden in bestaande managementsystemen, zoals ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000 en ISO 27001 Biedt een kader voor het promoten van energie-efficiëntie doorheen de volledige toeleveringsketen

Het vertrouwen van stakeholders stijgt door het engagement van de organisatie voor een geïntegreerde strategie om de emissies te beperken en de klimaatverandering tegen te gaan.