SMETA 4-Pillars Responsible Sourcing

Wat is SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) 4-Pillars?

SMETA 4-Pillars is ontwikkeld door AIM (Association des Industries Marque) om de veranderde behoeften van organisaties voor consumentengoederen het hoofd te bieden. SMETA 4-Pillars legt meer nadruk op milieukwesties en zakelijke integriteit en gaat verder dan de eisen van een standaard SMETA-audit.

Wie kunnen SMETA 4-Pillars gebruiken?

SMETA 4-Pillars is ontworpen voor en wordt voornamelijk gebruikt door Sedex-leden om doelstellingen te halen, waaronder het bevorderen van verantwoord inkopen binnen de toeleveringsketen en het doeltreffender en efficiënter maken van ethische audits. Organisaties die niet bij Sedex zijn aangesloten, worden ook gestimuleerd om SMETA te gebruiken met als doel audits transparanter te maken door het delen van kwalificaties en praktijken van auditoren en auditmethodieken.

Waarom is SMETA 4-Pillars belangrijk voor uw bedrijf?

SMETA 4-Pillars is ontworpen ter ondersteuning van verantwoorde inkooppraktijken en duurzame productiesystemen. Gezamenlijke evaluatiemethoden bieden onder andere de volgende voordelen:

 • minder kosten door een gestandaardiseerde en gezamenlijke methode voor het delen van auditinformatie;
 • beter beheer van de toeleveringsketen;
 • mogelijkheid tot benchmarken op basis van een internationaal netwerk;
 • betere merkbescherming door commitment aan verantwoorde inkoop

Voordelen van SMETA 4-Pillars

Onze maatschappelijke audits richten zich op die gebieden en onderwerpen die belangrijk zijn voor uw bedrijf, en met ons wereldwijde netwerk van beoordelaars in meer dan 120 landen, kunt u er zeker van zijn dat LRQA kennis heeft van de lokale taal en cultuur en van de wetgeving die voor uw organisatie van belang is.


Veel gestelde vragen

Waar staat SMETA voor en wat zijn zijn vier pijlers?

Waar staat SMETA voor en wat zijn zijn vier pijlers?

SMETA staat voor Sedex Members Ethical Trade Audit.

Wat is SMETA?

Wat is SMETA?

SMETA is een audit die wordt gebruikt door bij Sedex aangesloten merken en detailhandelaren en verenigt drie functies in zich:
 • een gezamenlijke richtlijn met betrekking tot beste praktijken ten aanzien van het houden van audits inzake ethische handel;
 • een gezamenlijk model voor de verslaglegging van audits;
 • een gezamenlijk model voor een corrigerend actieplan.

Wat is SMETA-AIM?

Wat is SMETA-AIM?

SMETA AIM staat voor Sedex Members Ethical Trade Audit/ Association des Industries Marque. SMETA-AIM is:
 • een gezamenlijk auditmodel dat is ontwikkeld en goedgekeurd door leden van AIM PROGRESS en dat naar Sedex kan worden geüploaded;
 • een gezamenlijke methode (audit) voor het toetsen van leveranciers;
 • meer nadruk op milieu- en zakelijke integriteit dan in een standaard SMETA-audit.

Wat is AIM-PROGRESS en op welke vier pijlers is deze gebaseerd?

Wat is AIM-PROGRESS en op welke vier pijlers is deze gebaseerd?

AIM-PROGRESS is een forum van producenten van consumentengoederen die zich hebben verenigd om verantwoorde inkooppraktijken en duurzame productiesystemen mogelijk te maken en te promoten. AIM-PROGRESS is een wereldwijd initiatief dat wordt gesteund en gesponsord door AIM in Europa en de GMA in Noord-Amerika.

Het forum richt zich op het ontwikkelen en stimuleren van het gebruik van gezamenlijke evaluatiemethoden om MVO-prestaties binnen de toeleveringsketen te meten en bedrijfsprocessen efficiënter te laten verlopen door niet-concurrentiegevoelige informatie over MVO-prestaties in de toeleveringsketen te verzamelen, te beoordelen en te delen.

AIM= Association des Industries Marque
PROGRESSS = PROGramme for RESponsible Sourcing

Het AIM Progress-programma berust op vier pijlers:

 1. arbeidsnormen;
 2. gezondheid& veiligheid;
 3. milieu;
 4. zakelijke integriteit.

Waarom is verantwoorde inkoop belangrijk?

Waarom is verantwoorde inkoop belangrijk?

Producenten van merkgoederen hebben grote ambities wat betreft maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), en dus verantwoord inkopen, en moeten daarom:

 • iedere blootstelling aan risico door zaken als slechte arbeidsnormen in onze toeleveringsketen vermijden;
 • actief handelen om dergelijke risico's te verminderen;
 • dergelijke maatregelen op een efficiënte en doeltreffende manier uitvoeren.

Hoe passen bedrijven verantwoorde inkoop toe in hun toeleveringsketens?

Hoe passen bedrijven verantwoorde inkoop toe in hun toeleveringsketens?

Dat kan op verschillende manieren, maar de belangrijkste zijn als volgt:

 • leverancierscodes;
 • toetsing van leveranciers;
 • lokatie-audits;
 • corrigerende (herstel) maatregelen.

Wat zijn de voordelen van externe audits?

Wat zijn de voordelen van externe audits?

Er zijn er een paar, zoals:

 • auditinstellingen zijn onafhankelijke, en dus neutrale en geloofwaardige, derden;
 • een internationaal netwerk dat wereldwijd vertegenwoordigd is, kennis heeft van de lokale taal, cultuur en wetgeving, en zeer ervaren is op het gebied van personeelszaken, veiligheid, gezondheid en milieu;
 • de mogelijkheid van benchmarking op basis van andere bedrijven;
 • AIM Progress geeft slechts referenties voor drie auditbedrijven om:
 • kwaliteit en homogeniteit te waarborgen,
 • en bovenal een leercurve te genereren als tegenwicht voor de beperking van audits (is slechts een momentopname).

Is Sedex gebaseerd op een specifieke code?

Is Sedex gebaseerd op een specifieke norm?

Sedex bewaart informatie over ethische en verantwoorde praktijken die vallen onder ILO-verdragen, de ETI Base Code, SA8000, ISO14001 en branchespecifieke gedragscodes. Sedex-leden kunnen de informatie in het systeem gebruiken om leveranciers te toetsen op basis van een van deze codes of de bepalingen inzake arbeidsnormen in afzonderlijke bedrijfscodes. Sedex zelf specificeert niet een bepaalde code en laat leveranciers ook niet 'slagen' of 'zakken’.

In welk opzicht verschilt Sedex van anders organisaties, zoals de Ethical Trade Initiative (ETI)?

In welk opzicht verschilt Sedex van anders organisaties, zoals de Ethical Trade Initiative (ETI)?

Sedex is een online database die bedrijven de mogelijkheid biedt gegevens over ethische en verantwoorde praktijken op te slaan en te bekijken. Sedex stelt geen normen vast en bepaalt niet het beleid van zijn leden. Sedex is puur een instrument waarmee informatie toegankelijker kan worden gemaakt.

Voegt Sedex een bureaucratische laag toe?

Voegt Sedex een bureaucratische laag toe?

Nee; Sedex heeft als doel onnodig dubbele informatie tegen te gaan. We streven naar convergentie op het gebied van ethische handel en denken dat Sedex juist kan helpen de bureaucratie te verminderen. Als lid van Sedex hoeft u slechts één vragenlijst in te vullen, die u kunt delen met meerdere klanten.

Klopt de informatie in Sedex?

Klopt de informatie in Sedex?

De regels van Sedex verplichten leden ertoe ervoor te zorgen dat de informatie die in Sedex wordt geplaatst, juist is. We controleren of valideren die informatie echter niet. Als u de gegevens wilt laten valideren, raden wij aan een ethische 'third-party audit' bij de leverancier te laten uitvoeren.