VCA (Veiligheid Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers

Wat is VCA?

Afkorting voor VGM Checklist Aannemers en oorspronkelijk afkomstig uit de (petro)chemische industrie. De norm wordt echter tegenwoordig steeds breder toegepast.  

De VCA is voortgekomen uit, en in eerste instantie ontwikkeld door, de (petro)chemische industrie en is gebaseerd op “best practices”van de (petro)chemie. VCA kan ook worden gehanteerd door opdrachtgevers en aannemers buiten de (petro)chemische industrie op voorwaarde dat aan alle eisen, voortkomend uit dat systeem, wordt voldaan.  


De VCA heeft betrekking op het VGM-beheerssysteem van de aannemer, ten behoeve van haar medewerkers en de medewerkers van onderaannemers. 

Voordelen van VCA door LR

  • LR heeft een uitgebreide pool van Veiligheidskundigen (Niveau I en II) als ook van Nederlandse HVK’ers en MVK’ers (Hogere en Middelbare Veiligheidskundigen) die ervaring hebben met ISO9001, OHSAS , VCA, VCU én ander management systemen, daardoor zijn we prima in staat VCA in combinatie met andere normen te toetsen;

  • LR heeft een internationaal bekende naam,  uw grotere opdrachtgevers zullen LR certificering herkennen als gedegen en geloofwaardig;

  • De business assurance audit aanpak van LR is uniek en perfect afgestemd op het in combinatie toetsen van verschillende normatieven zonder scherpte en diepte te verliezen.

LR dienstverlening

Certificatie - wij bieden  VCA certificatie aan, waar nodig in combinatie met andere normen zoals ISO 14001 en ISO 9001 
Gap analyse - wij kunnen u helpen in de voorbereidinging op certificatie