VCU Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties

Wat is VCU Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties?

VCU certificatie is bedoeld voor uitzendorganisaties die personeel uitzenden, beschikbaar stellen of detacheren aan VCA-gecertificeerde bedrijven en bedrijven met een VCO-certificaat. Dit zijn bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico en/of in een risicovolle omgeving, zoals fabrieken, installaties, werkplaatsen en grote projecten. 

Hierbij is sprake van overdracht van hiërarchisch gezag en toezicht . Het hiërarchisch gezag en toezicht worden uitgeoefend door de inlener.

Voordelen van VCU door LR

  • LR heeft een uitgebreide pool van Veiligheidskundigen (Niveau I en II) als ook van Nederlandse HVK’ers en MVK’ers (Hogere en Middelbare Veiligheidskundigen) die ervaring hebben met ISO9001, OHSAS , VCA, VCU én ander management systemen, daardoor zijn we prima in staat VCU in combinatie met andere normen te toetsen;

  • LR heeft een internationaal bekende naam,  uw grotere opdrachtgevers zullen LR certificering herkennen als gedegen en geloofwaardig;

  • De business assurance audit aanpak van LR is uniek en perfect afgestemd op het in combinatie toetsen van verschillende normatieven zonder scheprte en diepte te verliezen.

LR dienstverlening

Certificatie - wij bieden  VCU certificatie aan, waar nodig in combinatie met andere normen zoals ISO14001 en ISO9001 
Gap analyse - wij kunnen u helpen in de voorbereidinging op certificatie.