Risicomanagement

Het managen van risico’s en meer specifiek het managen van reputatierisico wordt steeds belangrijker. Risico's zijn aanwezig in alle organisaties en zullen moeten worden geïdentificeerd, beoordeeld en gemanaged om het effect van de negatieve gevolgen te beperken. Dit ongeacht of risico’s afkomstig zijn uit de interne of externe omgeving .

Onze diensten en oplossingen zijn altijd gekoppeld aan uw strategische doelstellingen en ondersteunen u de belangrijkste risico’s te managen, en continue verbetering van uw prestaties en het vergroten van uw concurrentievoordeel te realiseren.

Resultaten voor uw organsatie

Met Lloyd's Register's commitment tot efficiënte en operationele verbeteringen, en onze wereldwijde ervaring, bieden onze risicomanagement oplossingen u: 
  • Realisatie van organisatieverbeteringen; 
  • Betere productiviteit en flexibiliteit van uw organisatie; 
  • Kostenoptimalisatie; 
  • Beter inzicht van uw risico’s en verbeterpotentieel. 

Onze services:

  • Lean Six Sigma / Effectief verbetermanagement
  • Verbeteringen aan de processen van een organisatie die worden genomen om de oorzaken van non-conformiteiten of andere ongewenste situaties te elimineren.

  • Risico-assessments en onderzoek
  • Deze risicobeoordelingen zijn niet beperkt tot alleen aspecten zoals gezond- , veiligheid of voor informatiebeveiliging, en zijn toegesneden op uw specifieke risico's of ze nu intern, extern, klant,  leverancier of wetgevend van aard zijn.

  • Risico-identificatie, analyse, control, monitoring en evaluatie
  • Door gebruikt te maken van de verschillende sector gedreven risicomanagement technieken (bijv. FMEA, CSRA, Bow Tie,...) zijn wij in staat maat werken risk en control processen in te richten. te optimaliseren en te verbeteren.