Overzicht certificering

Bekijk hier alle certificatie mogelijkheden van Lloyd's Register Belgium.

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op via tel: +32(0)3 212.16.40 of mail naar info@lrqa.be en/of gebruik het contactformulier.

Kwaliteit

Kwaliteit

View all standards

EN 9100 Kwaliteitsmanagement voor de luchtvaartindustrie

Het geheel van EN 9100-standaarden is gebaseerd op ISO 9001, met specifieke aanvullingen en interpretaties voor de ruimtevaartsector. De nadruk wordt gelegd op de domeinen die de grootste impact hebben op de veiligheid, de betrouwbaarheid en de compliance met de regelgeving van ruimtevaartproducten.

IATF 16949

Het doel van de IATF 16949:2016 is de ontwikkeling van een kwaliteitsmanagementsysteem dat voorziet in voortdurende verbetering, met de nadruk op het voorkomen van defecten en het verminderen van afwijkingen en afval in de toeleveringsketen voor de automobielsector. IATF 16949 is van toepassing op het ontwerp en de ontwikkeling, de productie en – indien van toepassing – de installatie en het onderhoud van automobielgerelateerde producten.

ISO 13485 medische hulpmiddelen

ISO 13485 is een internationale standaard die de vereisten formuleert waaraan de kwaliteitsmanagementsystemen van fabrikanten van medische hulpmiddelen moeten voldoen. De belangrijkste doelstelling van deze standaard is het harmoniseren van QMS-vereisten om te kunnen voldoen aan de wettelijke voorschriften in de sector van de medische hulpmiddelen. De standaard is van toepassing op de fabrikanten van medische hulpmiddelen en hun toeleveranciers. De fabrikanten moeten kunnen garanderen dat de medische hulpmiddelen permanent beantwoorden aan de vereisten van de gebruiker en voldoen aan alle wettelijke voorschriften.

ISO 27001 Informatiebeveiliging

De ISO 27001 helpt een managementsysteem in te richten afgestemd op de risico's in gegevensbeveiliging (ook van persoonsgegevens) in uw organisatie. 

ISO 9001

ISO 9001 is de internationaal erkende standaard voor kwaliteitsmanagementsystemen en de oplossing waaraan meer dan een half miljoen bedrijven in 159 landen de voorkeur geven.

Riskplaza

Riskplaza is een databank die informatie bevat over mogelijke gevaren van ingrediënten en maatregelen die kunnen worden genomen om deze gevaren te beheersen.

Voedselveiligheid

Voedselveiligheid

View all standards

Autocontrolegidsen

Autocontrole is het geheel van maatregelen die door de operatoren worden genomen om ervoor te zorgen dat de producten in alle stadia van de productie, verwerking en distributie die onder hun beheer vallen voldoen aan de wettelijke voorschriften.

BRC / IoP

Hygiëne zorg met betrekking tot verpakkingsmiddelen

BRC Consumer Products

De BRC Consumer Products-standaard werd ontwikkeld door het British Retail Consortium, de belangrijkste handelsorganisatie die de belangen van detailhandelaars behartigd. De standaard omschrijft de vereisten die aan fabrikanten of verpakkingsbedrijven gesteld worden om veilige en wettige producten met een consistente kwaliteit te produceren.

BRC Storage & Distribution

Deze standaard, die voor het eerst gepubliceerd werd in 2006, werd ontworpen om best practices te garanderen inzake handling, opslag en/of distributie van voedingsmiddelen, consumentengoederen en verpakkingsmaterialen. De standaard biedt een kader voor best practices in elk bedrijf dat betrokken is bij de opslag en/of distributie van goederen.

FSSC 22000 Voedselveiligheid

FSSC 22000 is een combinatie van ISO 22000, de wereldwijde standaard voor managementsystemen voor voedselveiligheid, en PAS 220/223, een standaard die ontwikkeld werd om de voorwaarden die aan voedingsmiddelen, verpakkingen van voedingsmiddelen en fabrikanten van ingrediënten gesteld werden, vast te leggen. Deze standaard is de eerste wereldwijd erkende voedselveiligheidsstandaard die speciaal gericht is op de sector van voedingsmiddelenfabrikanten.

ISO 22000

ISO 22000 is een standaard die u ondersteunt bij het beheer van de voedselveiligheid.

Veiligheid en welzijn

Veiligheid en welzijn

View all standards

VCU Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties

VCU certificatie is bedoeld voor uitzendorganisaties die personeel uitzenden, beschikbaar stellen of detacheren aan VCA-gecertificeerde bedrijven en bedrijven met een VCO-certificaat. Dit zijn bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico en/of in een risicovolle omgeving, zoals fabrieken, installaties, werkplaatsen en grote projecten.

Milieu en energie

Milieu en energie

View all standards

ISO 14001

ISO 14001 is de internationale specificatie voor kwaliteitsmanagementsystemen inzake de milieu-impact van bedrijven. Deze standaard helpt uw bedrijf bij het identificeren, prioriteren en beheren van milieurisico’s als onderdeel van uw normale activiteiten. ISO 14001 is grotendeels gebaseerd op de ISO 9001-kwaliteitsstandaard, maar beoordeelt ook de milieu-impact.

ISO 14001 PRISM

Gebruik PRISM, de 6-stappenmethode van LR, een handig alternatief voor de beoordeling van uw milieumanagementsysteem in twee fases. Met PRISM bouwt u een bijkomend certificatiemanagementsysteem op naast een bestaand systeem, en dat volgens uw eigen tempo en met de hulpmiddelen die u ter beschikking heeft. Om via deze weg een ISO 14001-certificatie te verkrijgen, moet u in het bezit zijn van een ISO 9001-certificatie bij LR of bereid zijn om uw door UKAS geaccrediteerde certificatie volledig kosteloos naar ons over te dragen.

ISO 50001

ISO 50001 is een internationale standaard die ontwikkeld werd door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) en beschrijft aan welke vereisten de energiemanagementsystemen van organisaties moeten voldoen. Volgens ISO zou deze standaard tot 60% van het wereldwijde energieverbruik kunnen beïnvloeden.