Gap Analyse

Een LRQA gap analyse die uitgevoerd wordt door een van onze International Register of Certified Assessors (IRCA) evalueert hoe uw managementsysteem alle vereisten van een standaard of systeem heeft aangepakt of zal aanpakken. Onze assessor brengt verslag uit over tekortkomingen van uw systeem en bepaalt wat gedaan moet worden om ze weg te werken. Deze analyse geeft u de kans om alle vragen die u zich bij uw systeem of bij het beoordelingsproces stelt, samen met ons te bespreken.

De voordelen van een gap analyse:

  • identificatie van eventuele risico’s in uw processen; 
  • vaststelling van wat nodig is zodat uw organisatie aan de standaarden van een audit kan voldoen; 
  • opmaak van een tijdsbestek en kostenbestek. 

Kiezen voor een gap analyse alvorens een certificatie-, validatie- of verificatieproces uit te voeren, kan een nuttige investering zijn. Het helpt u om de zwakke punten van uw managementsysteem in kaart te brengen en helpt de assessor om een realistisch tijdsbestek op te stellen voor het certificatieproces. Als de gap analyse grote tekortkomingen in uw systeem aan het licht brengt, is het belangrijk dat u een periode inlast waarin uw bedrijf kan groeien en zich kan versterken, alvorens het certificatieproces op te starten. Een gap analyse maakt gebruik van steekproeven. De analyse concentreert zich op de interpretatie en implementatie van de relevante vereisten, eerder dan op de conformiteit van alle details.