Verificatie en validatie

Verificatie garandeert u dat uw geregistreerde gegevens en informatie betrouwbaar zijn en ondersteund worden door efficiënte managementsystemen. Door uw informatie te toetsen, kunnen wij bevestigen dat u in staat bent om productief te zijn, rekening houdend met een reeks van criteria en kunnen we voor de punten waarop dit van toepassing is, een verificatieverklaring uitreiken.

LR stelt zich tot doel om zijn klanten te helpen bewijzen dat hun duurzaamheidsstrategieën en milieuverklaringen betrouwbaar zijn. Dat verhoogt uw kansen om voor uw duurzame verbeteringen beloond te worden door de financiële markten, regulatoren en klanten. In het kader van milieumanagement kunnen wij borg staan voor uw ontwerpgegevens en documentatie inzake emissiereducties of verbeteringen in de verwijderingen van broeikasgassen op projectniveau. Onze beoordeling bevestigt dat uw projecten in staat zijn om emissiereducties of verbeteringen in de verwijderingen van broeikasgassen te verwezenlijken, rekening houdend met de vereiste criteria. 

Wilt u een verificatie van de emissie van broeikasgassen door uw organisatie of een verificatie op maat van uw toeleveringsketen of wil u de mening van een derde partij over de doeltreffendheid van uw risicomanagementprocessen en –procedures? Wij beschikken over de ervaring en expertise om u te helpen. Kiest u voor de verificatiediensten van LR, dan kunt u de mensen die belangrijk zijn voor uw bedrijf, garanderen dat uw informatie aan een kritische doorlichting onderworpen werd.