LRQA Business Assurance

In onze snel evoluerende wereld kunnen bedrijven zich geen stilstand permitteren. Er is steeds meer nood aan een overgang van normatieve instructies die erop gericht zijn tegemoet te komen aan strikte conformiteitsstandaarden naar systemen die erop gericht zijn productiviteit te garanderen binnen een kader van organisatorische verplichtingen. Dit vereist grondigere en intelligentere systemen met een bredere basis en een flexibele toepassing.

De toekomst van managementsystemen

Bedrijven in alle vormen en maten moeten in staat zijn om hun risico’s te beperken, de onzekerheid van wereldwijde leveringsketens te beheren en aan alle wettelijke vereisten tegemoet te komen. In feite moeten managementsystemen een cruciale rol spelen in de manier waarop moderne, succesvolle bedrijven aan zelfmanagement doen. De uitdaging waarmee professionals op het vlak van managementsystemen geconfronteerd worden, is het ontwikkelen van systemen die aan al deze vereisten beantwoorden. Om dit te kunnen doen, moeten ze twee talen spreken: zowel de taal van de bedrijven als die van de systemen.

Managementsystemen zijn steeds vaker onlosmakelijk verbonden met het verzekeren van de toekomst van een bedrijf. Dit betekent ook dat deze systemen op een andere manier beoordeeld moeten worden. Ze moeten bekeken worden door de ogen van uw stakeholders en het topmanagement van het bedrijf en moeten beoordeeld worden voor wat ze zijn: business assurance-systemen.

Deze nieuwe uitdagingen leidden tot de ontwikkeling van een andere aanpak van onze services en de manier waarop we onze beoordelingen bij klanten uitvoeren. Deze aanpak noemen we ‘LRQA Business Assurance’. LRQA Business Assurance is gebaseerd op het idee dat het opbouwen van vertrouwen veel verder gaat dan het uitreiken van certificaten.

Wat betekent dit voor u als klant?

LRQA Business Assurance helpt u om uw systemen en risico’s te beheren om zo de huidige en toekomstige prestaties van uw bedrijf te verbeteren en te beschermen. LRQA Business Assurance is gebaseerd op drie pijlers:

1.Thematische observatie


Tijdens ons initiële klantenbezoek zitten we samen rond de tafel om te bepalen wat de belangrijkste thema’s en doelstellingen van uw bedrijf zijn inzake compliance en verbetering. Onze beoordelingen garanderen conformiteit en geven gedetailleerde en objectieve feedback over de bedrijfsprestaties binnen een bepaald domein. Bij LRQA noemen we dergelijke bezoeken ‘thematische observaties’.

2.Permanente verbetering

Al te vaak maken bedrijven weinig of geen gebruik van de mogelijkheden van hun managementsysteem om de bedrijfsprestaties te verbeteren. In onze verslagen worden de belangrijkste risicodomeinen waar uw bedrijf mee kampt aangekaart en wordt gewezen op domeinen die vatbaar zijn voor permanente verbetering. Er wordt ook nagegaan hoe goed uw managementsysteem in de toekomst aan de noden en verwachtingen van alle stakeholders van uw bedrijf zal kunnen beantwoorden en welke de aandachtspunten zijn.

3.Risicogebaseerde methodologie

Terwijl bepaalde risico’s genomen moeten worden om kansen te kunnen grijpen en verbeteringen te kunnen aanbrengen, moeten andere risico’s goed beheerd of vermeden worden. Onze aanpak helpt u om het juiste evenwicht te vinden door te wijzen op uw kritische marktrisico’s, risico’s met betrekking tot regelgeving en technologische risico’s. Wij tonen u waar u uw systeem kunt versterken door uw risicobeheer te optimaliseren.