Geïntegreerde beoordelingen

Bepaalde bedrijven hebben een geïntegreerd managementsysteem waarbij de vereisten van twee of meer standaarden beheerd worden binnen één enkel managementsysteem. Voor deze bedrijven kunnen we gecombineerde of geïntegreerde beoordelingsbezoeken organiseren. Het voordeel van een dergelijke aanpak is dat dubbel werk vermeden wordt doordat elementen binnen een systeem die voor elke standaard dezelfde zijn niet meer afzonderlijk beoordeeld moeten worden. Hierdoor kan, afhankelijk van de mate waarin de systemen geïntegreerd zijn, de beoordelingstijd met wel 30 % verkort worden.